Европейската инвестиционна банка и България подписаха вчера в Люксембург Меморандум за разбирателство, който ще подпомогне създаването на Звено за консултации по „План за инвестиции за Европа“ (Плана „Юнкер“) в България. Звеното ще бъде в помощ на българските предприемачи, публичните институции и местната власт при подготовката и структурирането на качествени проекти, които да бъдат финансирани по Плана „Юнкер“.
cc3za54umaahgoy
Предвижда се Звеното за консултации да започне да функционира до края на месец март 2017 г., като ЕИБ ще подкрепи институционализирането му, включително чрез предоставяне на възможности за изграждане на необходимия административен капацитет и експертиза. Областите, в които то ще предоставя помощ, са идентифицирането, приоритизирането, подготовката, структурирането и изпълнението на стратегически проекти. Звеното ще предоставя и консултации за малките и средните предприятия при определянето и финансовото структуриране на техните проектни идеи, което ще подпомогне бизнеса при адресирането на затрудненията, които среща при реализиране на намеренията си за разрастване и развитие. Подкрепата ще обхваща и осигуряването на по-добър достъп до различни финансови инструменти, комбиниране на различни източници на финансиране и други финансови услуги.
С подписания Меморандум ЕИБ се ангажира да увеличи присъствието си в страната ни с осигуряването на допълнителен експертен екип, който, в партньорство със Звеното за консултации, да бъде на разположение на носителите на проектни идеи за оказване на техническа помощ по изготвянето на повече и по-качествени проекти, които да бъдат подкрепени по Плана за инвестиции за Европа.
Меморандумът за разбирателство е в продължение на вече стартиралото сътрудничество между България и Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), което се реализира с подписването на Меморандум за разбирателство между  и Българската банка за развитие (ББР) в края на 2015 година. С това ББР се превърна в част от мрежата от Национални насърчителни банки, които се координират от ЕКЦИВ – един от елементите на Плана „Юнкер“. ЕКЦИВ е създаден в партньорство между ЕИБ и Европейската комисия и има задача да подпомага процеса по разработване на проекти в Европейския съюз, обединявайки на едно място набора от инструменти на ЕИБ и ЕК за предоставяне на техническа помощ.
   

Европейският корпус за солидарност  става реалност.

Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от организации. Това включва правителствени организации, общини, неп01равителствени организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации, които работят по проекти за солидарност, ще могат да кандидатстват през цялата година към Европейската комисия.

Очаква се проектите да започнат да се осъществяват от пролетта на 2017 г., което означава, че организациите ще търсят доброволци, които да помогнат за изпълнението на проектите. Всички млади хора между 17 и 30 години биха могли да бъдат тези доброволци. За целта, обаче, е необходимо да се регистрират през портала. http://europa.eu/youth/SOLiDARITY_bg

След приключване на процеса на регистрация участниците в Европейския корпус за солидарност могат да бъдат поканени да се присъединят към широк кръг проекти, например за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване след тях, помощ в центрове за бежанци или вземане на мерки във връзка с различни социални въпроси в дадени общности.

Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от 2 до 12 месеца. Обикновено те ще се провеждат в страните от Европейския съюз.

Това е една нова въз0можност за доброволците и доброволческите организации; НПО в тази сфера; младежи – много от тях често питат как да станат доброволци и да се включат в доброволчески проекти, това е една добра опция за тях, особено като имаме предвид, че тези проекти и участието ще бъдат основно на територията на собствената ни страна и в Европа.

Линк към често задаваните въпроси http://europa.eu/youth/solidarity/faq_bg

На 7 декември 2016 Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност, само два месеца след като председателят Юнкер обяви създаването му и като първи резултат по приоритетите за действие, набелязани в Пътната карта от Братислава. От днес младите хора на възраст между 18 и 30 години разполагат с нови възможности да дадат важен принос за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си. Комисията представя и поредица от мерки за насърчаване на младежката заетост, подобряване и модернизиране на образованието, повече инвестиции в уменията на младите хора и повече възможности за учене и обучение в чужбина.solidarity_corps_banner_reps_bg-2

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейският корпус за солидарност ще създаде възможности за младите хора, желаещи да дадат свой принос за обществото и да проявят солидарност — нещо от което светът и нашият Европейски съюз се нуждаят все повече. Това за мен винаги е била самата същност на Европейския съюз. Ние сме свързани не от Договорите или индустриални и икономически интереси, а от нашите ценности. И европейските ценности са въплътени във всекидневната работа на доброволците“.

Днешните предложения обединяват за първи път на равнище ЕС различни видове действия с една цел: да се подобрят възможностите за младите хора.

Европейски корпус за солидарност

С новия Европейски корпус за солидарност участниците ще имат възможност да се включат в проект, свързан с доброволческа дейност, стаж, чиракуване или работа, за период между 2 и 12 месеца.

Участниците ще могат да участват в широка гама от дейности като образование, здравеопазване, социална интеграция, помощ за предоставянето на храни, изграждане на подслон, приемане, подпомагане и интеграция на мигрантите и бежанците, защита на околната среда или предотвратяване на природни бедствия. Младите хора, регистриращи се за Европейския корпус за солидарност, ще трябва да се присъединят към целите и принципите му. Всяка от участващите организации ще трябва да се придържа към хартата на Европейския корпус за солидарност, в която се определят правата и отговорностите по време на всички етапи на дейностите по солидарност.

От днес заинтересованите млади хора на възраст между 17 и 30 години могат да се регистрират в Европейския корпус за солидарност на адрес: http://europa.eu/solidarity-corps. Минималната възраст за участие в проект е 18 години. Целта е до края на 2020 г. 100 000 млади хора да се присъединят към Европейския корпус за солидарност.

Гаранция за младежта

Борбата с младежката безработица е основен приоритет за ЕС. Насърчаването на заетостта е въпрос от общ интерес, споделян от всички държави членки, а Комисията подкрепя техните усилия чрез различни политики и действия.

За тази цел преди три години бяха стартирани гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост на ЕС. В сравнение с 2013 г. безработните млади хора в ЕС днес са намалели с 1,6 милиона, а при младежите, незаети с работа, учене или обучение, има спад с 900 000. Тези тенденции показват, че гаранцията за младежта, с подкрепата на инициативата за младежка заетост, е спомогнала за положителна промяна на място. Около 9 милиона млади хора получиха някакво предложение, като повечето предложения бяха за наемане на работа.

За да гарантира пълното и трайно прилагане на гаранцията за младежта и за да се осъществи тя в регионите, които най-много се нуждаят от това, Комисията наскоро предложи да се добавят допълнителни 2 милиарда евро, за да продължи разгръщането на гаранцията за младежта в цяла Европа, подкрепяйки още 1 милион млади хора до 2020 г.

Мобилност на стажантите

Необходимо е и да се повиши пригодността за заетост на младите хора. Ученето и обучението в друга държава се оказа от голяма добавена стойност за младите хора за развиването на уменията им, подобряването на шансовете им за кариера и за укрепване на европейското гражданство. Повече млади хора от всички слоеве на обществото трябва да се възползват от тези възможности.

Ето защо Комисията ще стартира „ErasmusPro“, специална нова дейност на програмата „Еразъм +“ в подкрепа на дългосрочни професионални практики в чужбина. Комисията ще предложи и рамка за качество на професионалните практики, в която се определят основните принципи за планиране и осъществяване на професионални стажове на всички равнища. През 2017 г. ще бъде създадена служба за подкрепа на професионалните практики, подпомагаща държавите, които въвеждат или реформират системите си за стажове.

Като част от днешните мерки Комисията предлага редица действия, които да помогнат на държавите членки да предоставят висококачествено образование за всички млади хора, така че те да придобиват необходимите знания и умения, за да участват пълноценно в обществото и да отговарят на новите възможности и предизвикателства, произтичащи от глобализацията и технологичните промени.

Линк за изтегляне на портфолио:

 

   

Филмът финалист за наградата за кино „ЛУКС“ на ЕП„Като отворя очи“ ще бъде показан на 5 декември в Кино Арена Панорама Мол в Плевен в партньорство между Информационното бюро на ЕП и Международния филмов фестивал София Филм Фест и в рамките на Филмовите дни ЛУКС 2016. ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН. За да запазите места, ще можете да вземете до 2 безплатни пропуска предварително. В деня на събитието ще бъдат допускани зрители до изчерпване15123268_10154783796734853_7466159403975798010_o на местата.

Европейският парламент има удоволствието да представи филмовата награда „ЛУКС“, която тази година отбелязва 10-ата си годишнина: десетилетие на доближаване на кинематографската душа на Европа до гражданите. Филмовата награда „ЛУКС“ ще продължи да хвърля светлина върху истории и филми, които не са просто развлекателни – филми, които описват нашето търсене на отговори, търсенето на самоличност и утеха в трудни времена, които ни карат да осъзнаем собствените си реалности и реалностите на другите.

Като отворя очи
À PEINE J’OUVRE LES YEUX
Режисьор: Лейла Бузид
Франция, Белгия, Тунис, Обединени арабски емирства, 1 ч 42 мин

Във впечатляващия дебютен филм на Лейла Бузид À peine j’ouvre les yeux (Като отворя очи) действието се развива няколко месеца преди Арабската пролет и проследява живота на едно младо момиче през лятото на 2010 г. „Отчетливо и при все това деликатно улавяща атмосферата на страх, насърчавана от диктатурата на президента Бен Али, тази умело направена драма насочва фокуса най-вече към безчетните форми на наблюдение, от похотливото до политическото“. („Variety“) С музиката на иракския музикант Хиам Алами À peine j’ouvre les yeux може да се счита за „най-добрия досега художествен филми за Арабската пролет“. („Indiewire“)

РЕЗЮМЕ
По времето, когато наближава краят на правителството на Бен Али, своенравната осемнадесетгодишна Фара се присъединява към „Джуйма“, политически ангажирана рок група, против волята на родителите си, които се надяват тя да стане лекарка. Откривайки удоволствията на нощен Тунис, тя също така се сблъсква с опасностите на един режим, който наблюдава и прониква в нейното ежедневие.

„Здравето накратко: Европа 2016“- съвместен доклад на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ показва, че с политиките за насърчаване на добро здраве и предотвратяване на болести, както и за по-ефективно здравно обслужване, може да бъде спасен животът на много хора и да се реализират икономии от милиарди евро в Европейския съюз.Очакваната продължителност на живота в повечето страни от ЕС вече надхвърля 80 години. Тази рекордна продължителност на живота обаче не винаги означава продължителност на живота в добро здраве. Около 50 милиона души в ЕС страдат от няколко хронични заболявания. Повече от половин милион души в трудоспособна възраст умират от такива болести всяка година, което струва на европейските икономики около 115 млрд%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5. евро годишно. „Животът на много повече хора може да бъде спасен, ако качеството на здравните услуги в страните от ЕС се повиши в максимална степен. Трябва да се направи повече за намаляване на неравенствата по отношение на достъпа до здравно обслужване и неговото качество. Ресурсите в европейските здравни системи трябва да се насочват по-ефективно там, където оказват най-голямо въздействие върху здравните резултати, включително върху профилактиката“, смятат ангажираните експерти.

„Здравето накратко: Европа“ – основни послания Нуждаем се от по-ефективни здравни сис

теми. Всяка година 550 000 души в трудоспособна възраст умират от болести, които биха могли да бъдат избегнати. В момента 16% от възрастните страдат от затлъстяване (повишение спрямо 11% през 2000 г.), а 20% все още пушат. Животът на много хора може да бъде спасен чрез съсредоточаване на повече ресурси за промоция на здравето и профилактика на болести с цел справяне с тези и други рискови фактори, както и чрез подобряване на качеството на активното лечение и лечението на хронично болни. Нуждаем се от по-достъпни здравни системи. 27% от пациентите постъпват в център за спешна медицинска помощ поради липса на първична медицинска помощ. Пациентите плащат средно 15% от разходите за здравни услуги директно от джоба си, като между страните съществуват значителни различия. Вероятността бедните европейци да имат проблеми при получаването на подходящо здравно обслужване поради финансови причини е 10 пъти по-голяма отколкото при по-заможните европейци. Държавите от ЕС трябва да съсредоточат политиките си върху намаляването на финансовите пречки пред получаването на здравни услуги, подобряването на достъпа до първична медицинска помощ и съкращаването на прекомерното чакане. Нуждаем се от по-устойчиви здравни системи. В ЕС делът на населението над 65 години се е увеличил от по-малко от 10% през 1960 г. на близо 20% през 2015 г. и се очаква да достигне почти 30% до 2060 г.

Medical doctor and happy family patient. Isolated on white background. Health care.

Застаряването на населението, съчетано с увеличаването на хората с хронични заболявания и бюджетните ограничения, изисква промени в начина на предоставяне на здравно обслужване. Те включват развитие на електронното здравеопазване, намаляване на болничните престои чрез по-добра организация на първичната медицинска помощ и грижите в общността и по-разумно изразходване на средствата за лекарства, например чрез пълноценно използване на възможностите за генерични заместители.

parlСпоред последното проучване „Парламетър“ на Евробарометър, поръчано от ЕП и публикувано в петък, 71% от европейците вярват, че това, което ги обединява, е по-важно от онова, което ги разделя, като в същото време 53% считат, че членството на държавата им в ЕС е нещо положително.

Мнозинството от интервюираните европейци вярват, че членството им в ЕС е добро за страната им (53%, –2% спрямо 2015 г.). Делът на отговорилите, според които членството в ЕС е положително за страната им, варира значително от 74% в Ирландия до едва 31% в Гърция. В България 49% от интервюираните подкрепят тази теза.

Проучванията показват, че индикаторът за подкрепата към ЕС се е запазил приблизително стабилен от 2009 г. насам, когато отново е бил 53%.

Както и през 2015 г., 60% от общия брой на отговорилите отбелязват, че тяхната страна придобива ползи от членството си в ЕС. Този процент също се запазва стабилен в проучванията на „Парламетър“, от 56% през 2009 г., спадайки до 52% през 2011 г. и покачвайки се отново до 60% през последните 2 години.

49% от българите смятат, че сме извлекли ползи като държава членка на ЕС. Това представлява увеличение с 2%. В същото време едва 21% от анкетираните са на обратното мнение.В допълнение според 71% от отговорилите нещата, които обединяват европейците, са повече от тези, които ги разделят. Тук българите изпреварват средния резултат за ЕС с 2%.

Елементи на европейска идентичност

Сред елементите, които създават чувството на европейска идентичност, демокрацията и свободата се запазват като основни за 50% от интервюираните (40% от българите), докато единната валута евро отбелязва рязък спад до 33% (с 6 пункта по-надолу спрямо 2015 г.), особено в страните от еврозоната. Един от всеки двама смята, че хармонизирана система за социална сигурност на европейско ниво ще подсили чувството да бъдеш европеец.

Нужна ли е по-голяма ангажираност?

Европейците чувстват, че техният глас има все по-малко и по-малко значение, особено на национално ниво. Само 53% от отговорилите смятат, че техният глас се чува в страната им (–10% спрямо 2015 г.). Сред българите този процент е 39%, което е с 2% повече от тези, които смятат, че гласът им се чува на европейско ниво.

Хората нямат позитивна нагласа за бъдещето както за ЕС, където 54% от отговорилите отбелязват, че „нещата не вървят в правилната посока“ (+13 в сравнение с 2015), така и за тяхната собствена страна (58%, +14% спрямо 2015 г.).

   

Европа Директно – Плевен бе част от обучителния семинар за членовете на Младежки парламент – Плевен, проведен на 19 и 20 ноември 2016г.sl377576-tile

„Мисията е възможна“ за младите хора, избрали активно гражданско и социално поведение. Избрали да правят нещо за своя малък свят, тук и сега. Лидерските качества не идват като даденост, а се развиват, градят и надграждат. Инвестицията в себе си е водеща за днешните млади и ние с радост  даваме своя принос към нея.

   

Мисията възможна!

Posted 11.11.2016 By eurodirect

Текат последни дни на подготовка за финалното събитие от кампанията ни „Мисията възможна!“ – насочена към младите хора.
Под мотото „Младите говорят за…“ на 14 ноември 2016 предстои форум за ученическите училищни съвети от професионални, специални и средни училища в Плевен. Форумът е вход към специалното събитие за мотивационна публична реч. edic-14-11
Постоянната комисия по Образователна политика на Общински съвет Плевен и отдел Образование на Община Плевен станаха наши партньори, като резултат на участието им в предходно събитие с фокус към младите, проведено през май 2016 в Плевен, със специалното участие на Ръководителя на Представителството на Европейската комисия у нас г-н Огнян Златев.

   

Обзорът на образованието и обучението е годишна публикация, в която се проследява развитието на образованието и обучението в ЕС. Международните сравнения и анализите по страни в рамките на Обзора подхранват дебатите по приоритетните теми в областта на образованието и обучението и националните дебати за реформи в образованието. Той е надежден и актуален източник на информация, който помага на държавите от ЕС да се учат една от друга.mon

Какво казва документът за България към 2016 година, можете да видите от следния линк:

   

След проведена конкурсна сесия, стартират нови пет европейски инициативи,подкрепени от приемната структура на Европа Директно – Плевен СПОФ „Читалища“. Те ще се реализират на територията на Община Долна Митрополия, област Плевен.

  • Информационна кампания „Ваfotolia_52015437_subscription_xxlшата Европа – въпрос и отговори“, насочена към граждани от различни възрастови групи за запознаване с важни аспекти на правата и възможностите за европейските граждани на НЧ „НЕОФИТ РИЛСКИ 1872” – гр. Тръстеник
  • Дискусионна среща “ На чаша следобеден чай и възможностите, които ни предоставя Европа“ запознава младите хора в активна възраст с пазара на труда в ЕС, социалните права на работещите, свободното пътуване в рамките на съюза – НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – с. Ореховица
  • Информационен ден под мотото „Да опознаем Европа“ за ученици ще ги ангажира с търсене и събиране на материали и информация за историята на ЕС, за държавите членки на НЧ „ ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1911“- с. Божурица
  • Европейски дни на спорта „Да играем заедно“ ангажират децата и младежите на селото не само в спортни активности, но и запознаване с най-добрите европейски примери за това как спорта се използва за израстване, приобщаване и развитие – НЧ „НАУКА 1905” – с.Комарево
  • Информационна кампания „Европейски езици“ ще насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст, не само сред децата и учениците и ще популяризира езиковото богатство в ЕС  на  НЧ „ЗОРА” –  с. Победа
   

Над 500 малки и средни български фирми са кредитирани по плана „Юнкер“ към октомври 2016, по информация на заместник-изпълнителния директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции EFSI в Люксембург Илияна Цанова. canova

През първата година от началото на инвестиционния план “Юнкер” България не е кандидатствала с нито един голям инфраструктурен проект за пряко финансиране. Г-жа Цанова смята за изключително важна инициативата на частния сектор, защото планът “Юнкер” не функционира на квотен принцип.
До момента ресурсът за малки и средни предприятия, който Европейската инвестиционна банка очаква да се генерира, е близо 0,5% от брутния вътрешен продукт на България.
Според доклад на Европейската инвестиционна банка 15-те най-заможни страни-членки са се възползвали в най-голяма степен от инвестиционния план за Европа към есента на 2016г. Сред тях Италия и Испания са се възползвали в най-голяма степен от финансиране на инфраструктурни и иeipновационни проекти, както и Великобритания.
През първата година на тригодишната схема програмата е генерирала 104,75 млрд. евро инвестиции, или една трета от планираното.

 

   
Договорите за Европейския съюз са всъщност формален израз на демократично сътрудничество, основано на закона
Започва се през 1952 г. с договора за Европейска общност за въглища и стомана
През 1958 г. следват Договорите от Рим: Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ)
1987 г.слага началото на Единен пазар чрез Единен европейски актpicture1
От 1993 г. е Договорът за Европейски съюз - Маастрихт
През 1999 г. последният е сменен с Договор от Амстердам
Договор от Ница идва през 2003 г., а
последният договор за ЕС е от 2009 г. - Договор от Лисабон.
Какво промени т.нар. Лисабонски договор?
Тук Ви предлагаме едно кратко резюме с отговор на този въпрос.
 

EUROPE CODE WEEK – 4-тото издание на европейската седмица, посветена на coding-clubs-finland започва на 15 октомври 2016 г.

Милиони деца, възрастни, родители, учители, предприемачи и политици отново ще се съберат по време на събития, в класните стаи и библиотеки в цяла Европа и извън нея, за да се научат що е то „дигитално съдържание“ и „код“.
Европейската комисия подкрепя Code Седмицата на ЕС като част от стратегията си за единен цифров пазар Digital Single Market

   

През целия месец, който се оргf7075956-a70d-471e-9378-6f9d6dd5a0d0анизира от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност ENISA, над 300 събития, обучения, съвети и онлайн викторина, ще се проведат в 27 страни членки.
Тази година Cyber Security месеца ще се фокусира върху сигурността в банковия сектор, кибер безопасност, обучение за реакция срещу кибер и мобилен зловреден софтуер.
Cyber Security месец е ключова част от стратегията кибер сигурност на ЕС, с коята се цели да се повиши осведомеността на хората за ключовата роля, която могат да играят в осигуряването на сигурността на мрежите и информационните системи.

   

Европейският инвестиционен фонд  (ЕИФ) и СИБАНК EАД (СИБАНК) подписаха гаранционно споразумение за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни малки и средни (МСП) и междинни предприятия (с до 499 души персонал) в България и Словакия.

Тази обща за двете държави операция в рамкEIPите на InnovFin, със СИБАНК като координираща институция, включва споразумение с Československá obchodná banka a.s. (CSOB) – също част от KBC Груп, и се ползва от подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на  Инвестиционния план за Европа.

Новото споразумение ще даде възможност СИБАНК да предоставя кредити при изгодни условия на иновативни МСП и междинни предприятия за период от две години. Гаранцията от Европейския инвестиционен фонд е по линия на инициативата „InnovFin на Европейския съюз (ЕС) – финансиране за иноватори“ с финансова помощ по „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Помощта на ЕС за иновативни български и словашки фирми по линията на тази операция се очаква да генерира кредитен портфейл от 65 милиона евро.

Настоящата транзакция със СИБАНК е отражение на ангажимента на Европейския съюз да започне бързо конкретни инициативи по линия на ЕФСИ, като ускори сделките по кредитиране и гарантиране, с които да се даде възможност за увеличаване на заетостта и растежа в ЕС.

В коментар на подписването, заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресор Заетост, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, заяви: „Днешното споразумение между СИБАНК и ЕИФ (четвъртaта подобна обща за няколко държави операция по програма InnovFin), препотвърждава нашия ангажимент още повече да подобрим географския обхват на малките и средни предприятия в Европа, които могат да се възползват от ЕФСИ. Европейският фонд за стратегически инвестиции ще продължи да играе ключова роля при подпомагането на иновативни малки  и средни фирми в България и Словакия (и отвъд тях) да получат достъп до добри финансови решения“

При изказването си по време на събитието в София, Алесандро Тапи, директор на отдел „Гаранции, секюритизация и микрофинансиране“ в ЕИФ, коментира: „Доволен съм, че ЕИФ подписва поредното си споразумение със СИБАНК. ЕИФ се радва на дългосрочни отношения със СИБАНК по линия на други споразумения, особено в рамките на ЕФСИ, затова съм благодарен на СИБАНК, че прие да се възползва от тази възможност да разширим сътрудничеството си. СИБАНК разполага със солиден опит във финансирането на МСП, а днешното споразумение ще помогне на СИБАНК да достигне до още повече малки фирми, нуждаещи се от финансиране.”

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на KBC Груп за България подчерта: „Считаме, че днешното подписване на гаранционното споразумение по програма InnovFin между СИБАНК и ЕИФ, е символ на разширяване на успешното партньорство между двете институции. Още повече се гордеем от факта, че този договор е една от първите операции в Европа, които ЕИФ сключва с повече от една институция. Новото гаранционно споразумение ще даде възможност на иновативни компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като изпозлват финансиране при преференциални условия“.

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основна мисия на фонда е да подпомага европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП) като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ създава и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени конкретно към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научноизследователските и развойни дейности, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за дейността на ЕИФ по линия на ЕФСИ можете да намерите тук.

За СИБАНК

СИБАНК, като част от белгийската група KBC e една от най-активните български банки, които работят с финансови инструменти в подкрепа на бизнеса. СИБАНК поддържа активно партньорство с много еврпейски и български финансови институции като: Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката за развитие на Съвета на Европа, Националния гаранционен фонд и др.

СИБАНК е първият участник по плана Юнкер в България. През юли 2015 г. СИБАНК официално подпива споразумение с ЕИФ по програма COSME. Благодарение на COSME гаранциите банката има възможност да отпусне 200 милиона лева кредити на български малки и средни фирми при преференциални изисквания относно обезпеченията. Една година по-късно, СИБАНК вече има подписани над 500 кредитни сделки за приблизително 70 милиона евро.

СИБАНК е финансирала така също и над 480 проекта на МСП за над 66 млн. при намалени наполовина изисквания за обезпечеността на кредитите и лихви с до 2.5% по-ниски от стандартните чрез използването на JEREMIE гаранции, които също се менажират от ЕИФ. Благодарение на петте кредитни линии за над 200 млн. евро, които банката получи от ЕИБ през последните девет години, тя успя да подкрепи над 500 бизнес проекта при облекчени лихвени условия.

За Инвестиционния план за Европа

Инвестиционният план насочва вниманието към засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и постигане на растеж. Това става посредством по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване пречките пред инвестициите, осигуряване на прозрачност и техническа помощ за инвестиционните проекти. Инвестиционният план вече дава резултати. По данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) към юли 2016 г. благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в Европа са реализирани инвестиции на стойност над 115,7 милиарда евро.

С цел надграждане върху този успех, на 14 септември 2016 г.  Европейската комисия предложи удължаване на ЕФСИ, увеличаване на капацитета му и засилване на ефективността му.

Актуални данни за ЕФСИ и разбивка по отрасли и по държави можете да намерите тук. За повече информация вижте раздел „Често задавани въпроси“ – FAQs.

За InnovFin

Гаранционният механизъм за МСП InnovFin (InnovFin SME Guarantee Facility) предлага гаранции и контрагаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро, за да улесни достъпа до кредитно финансиране за иновативни малки и средни предприятия и междинни предприятия (с до 499 души персонал). Механизмът се управлява от ЕИФ и се прилага на практика чрез финансови посредници – банки и други финансови институции – в държавите-членки на ЕС и асоциираните държави. Чрез този механизъм ЕИФ предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дълговото финансиране, обхванато от механизма.

 

   

logo_europeanaНие променяме света чрез културата! Нашата цел е да осигурим по-лесен достъп и използване на европейското културно наследство за работа, обучение или удоволствие.

Един адрес в Интернет, плод на инициатива, съфинансирана от  Европейския съюз осигурява достъп до  53 522 845 произведения на изкуството, артефакти, книги, видео и аудио от цяла Европа. Началото на проекта е сложено официално през ноември 2008 г. http://www.europeana.eu/portal/bg

Трудно е да си представим културния живот днес, без никакви библиотеки, архиви и музеи. Те са важни за обществото, колкото и да са стари и архаични на пръв поглед. Една от най-важните роли, която те имат е да са пазител на културното наследство.

Цифровите технологии предлагат нови и иновативни начини ценните колекции да станат по – достъпни за сегашните и бъдещите поколения – представени онлайн, те излизат отвъд границите на Европа.

Europeana е пример за това. Като цяло, Европа има 27 милиарда страници на архивни документи и 11 милиона часа аудио материали в музеи, библиотеки, филмовите архиви и други институции за културно наследство. Това е огромно културно съкровище, което не трябва да се заключва. Необходимо е да се дигитализира и за бъдещите поколения.

Европейският съюз е много повече от една зона за свободна търговия и икономическата общност. Той е също богато разнообразно културно общество. Информираността за нашето културно наследство е от жизненоважно значение, ако искаме то  да бъде запазено за бъдещите поколения. Без цифровизация, културното наследство на Европа може да започне да губи своята актуалност. Това е нещо, което ние не можем да позволим да се случи.

 

   

BRUSSELS, Jan. 21, 2015 Prime Minister of Norway Erna Solberg (L) and European Commission President Jean-Claude Juncker (R) give a joint press briefing after their meeting at the EU headquarters in Brussels, Belgium, Jan. 21, 2015. (Xinhua/Ye Pingfan) (Credit Image: © Ye Pingfan/Xinhua/ZUMA Wire)

Всяка година през септември, председателят на Европейската комисия се изправя пред Европейския парламент с реч, в която направи преглед на постиженията на изминалата година и представя приоритетите за следващата година. Председателят посочва как Комисията ще обърне внимание на най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. Речта е последвана от разискване по време на пленарното  заседание. Тази реч всъщност поставя началото на диалога с Европейския парламент и със Съвета на ЕС, за да се подготви работната програма на Комисията за следващата година.

В тази брошура, можете да намерите пълния текст на речта на Жан Клод Юнкер за състоянието на Съюза, 2016 г. от 14 септември.

Уважаеми, госпожи и господа, в рубриката “ Европейски граждански университет“ представяме адаптирана информация и съдържание, подпомагащо по-доброто разбиране  за най-важното в ЕС. За теми, които пряко ни касаят като европейски граждани. 

След встъпването си в мандата, Европейската комисия, оглавявана от Жан Клод Юнкер, обяви 10 приоритета, по които ще работи. Най-важен, от важните сред тях е т.нар. „План Юнкер“ или план, чрез който да се осигурят нови възможности за инвестиции, растеж и заетост в рамките на ЕС. В следващото кратко досие на „плана ЮEIPнкер“, Ви запознаваме с основното, което е полезно да се знае за него.

Досието можете да отворите, или изтеглите от тук:

 

   

unc

   

Емоционално, зареждащо и тонизиращо бе включването на екипа на Европа Директно-Плевен в събитията от днешния ден – част от Европейската седмица на спорта 2016. Беше супер! Благодарим на всички: Община Плевен, Министерство на младежта и спорта, карате клуб „Петромакс“, спортен клуб по таекуон-до „Атила“, спортен клуб по триатлон, група „Здраве“, Център за работа с деца, скаутски клуб Плевен.

БЪДИ АКТИВЕН!

Европейската седмица на спорта има за цел да популяризира спорта и физическата активност в цяла Европа. Седмицата е за всеки, независимо 1-tileот възраст, опит и спортно ниво. С акцент върху местните инициативи, седмицата ще вдъхнови европейските граждани да бъдат активни (#BeActive) като търсят възможности за повече движение в ежедневието си.

#BeActive е призив за действие, за да придобиете европейско движение!

Министерствоworkplace_img_1то на младежта и спорта организира „Европейска седмица на спорта“, която се провежда от 10 до 17 септември 2016 г. в 10 града в България. Проектът е съфинансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия. „Европейската седмица на спорта“ е инициатива на Европейската комисия, чиято цел е да популяризира спорта и физическата активност в цяла Европа. През 2016 г. инициативата се провежда за втори път. Основната тема и слоган на кампанията е #BeActive.

Посланици на българската инициатива са знаменосецът на българската делегация на Олимпиадата Ивет Лалова, Тити Папазов, Дим36-tileо Тонев, Габриела Петрова, Петър Стойчев, Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Гошо Гинчев, борците Михаил Ганев, Тайбе Юсеин, Елица Янкова, Мими Христова, световният шампион по кик бокс Александър Петров, дрифт състезателят Александър Язов, голфърът Любомир Костов и др.

„Европейската седмица на спорта“ е инициатива, която иска да се пребори с намаляващия дял на физически активните хора в европейските държави. Спортът и физическата активност допринасят значително за качеството на живот, а липсата на физическа активност има отрицателни последици не само за здравето на хората и за обществото, но и води до икономически разходи. Освен това спортът има потенциал да засили посланието за толерантност и гражданското съзнание в цяла Европа.

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.