ЕП с мерки срещу увеличаването на заболяванията от ХИВ, туберкулоза и хепатит C

–          Настоява тестовете за ХИВ да бъдат безплатни, за да се гарантира ранното откриване;

–          Обръща внимание на нарастващата антимикробната резистентност на туберкулозата (AMP);

–          За разработване на последователен подход в ЕС за борба с вируса на хепатит C.

В сряда , 5 юли, евродепутатите призоваваха Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка на ЕС за справяне с ХИВ/СПИН, туберкулозата и вирусния хепатит.

Необходими са хармонизирани на равнище ЕС програми, които да могат да открият навреме огнищата на инфекции, да оценяват тенденциите в заболеваемостта, да предоставят прогнози за тежестта на заболяването и да проследяват ефективно в реално време веригата на диагнозата, лечението и полагането на грижи.

Парламентът подчертава, че ХИВ продължава да бъде заразната болест, водеща до най-силно социално стигматизиране и призовава ЕК и държавите членки да улеснят достъпа до иновативно лечение, включително за най-уязвимите групи, и да работят за борба със социалното стигматизиране. Евродепутатите насърчават държавите членки да направят тестовете за ХИВ безплатни, за да гарантират ранното откриване на вируса.
Туберкулозата, която е основната причина за смърт при пациентите, живеещи с ХИВ, се е превърнала в сериозна трансгранична заплаха за хората в един глобализиран свят, в който мобилността на населението се увеличава. Броят на заразените с туберкулоза в света се покачи за трета поредна година през 2014 г.
Евродепутатите подчертаха, че е важно да се овладее възникващата криза с антимикробната резистентност и призоваха европейските лидери да си сътрудничат за установяване на трансгранични мерки за предотвратяване разпространението на туберкулозата и съвместни действия.
Относно вируса на хепатит C, евродепутатите заявиха, че над 90% от пациентите нямат изявени симптоми при заразяване с вируса, държавите членки нямат стандартизиран протокол за скрининг за хепатит, а броят на засегнатите лица не трябва да се подценява. Те призоваха Комисията да даде ход на мултидисциплинарен план, който да стандартизира скрининга, тестването и протоколите за лечение, както и ще премахне хепатит C в ЕС до 2030 г.
   

Можете да прегледате и свалите в PDF формат от тук – ЕД 3, 2017

   

От днес 15 юни 2017 таксите за роуминг в Европейския съюз престават да съществуват.

Председателят на Европейския парламент АнтониоТаяни, министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат, от името на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, направиха следното изявление:

„Европейският съюз съществува, за да сближава хората и да улеснява живота им. Премахването на таксите за роуминг е истински европейски успех.Отсега нататък гражданите, които пътуват в ЕС, ще могат да се обаждат, да пращат съобщения и да общуват през мобилните си устройства на цените, които заплащат у дома. Премахването на таксите за роуминг е едно от най-големите и осезаеми постижения на ЕС.

През последните 10 години нашите институции работиха усилено съвместно, за да поправят тази пазарна неефективност. При всяко преминаване на граница в ЕС по празници, за работа, следване или просто на кратко посещение европейските граждани внимаваха как използват своите мобилни телефони и се притесняваха от високи телефонни сметки заради таксите за роуминг. Таксите за роуминг са на път да се превърнат в история. От утре ще можете да останете във връзка, докато пътувате в ЕС, на цената, която плащате у дома. Отдавна чакахме този ден и мнозина се потрудиха той да настъпи. Чрез тясно сътрудничество Европейският съюз постигна конкретни положителни резултати за европейските граждани. Горди сме, че ЕС сложи край на високите цени за роуминг и сме благодарни на всички, които показаха решителност да се преборят с всички предизвикателства по пътя към целта.

Едновременно с това ЕС успя да намери точния баланс между премахването на таксите за роуминг и необходимостта националните абонаментни пакети за мобилни услуги да запазят своята конкурентоспособност и привлекателност. Операторите разполагаха с 2 години да се подготвят за този ден и сме уверени, че те ще се възползват от възможностите, които предлагат новите правила в полза на своите клиенти. Премахването на таксите за роуминг е в основата на цифровия единен пазар на ЕС и е нова стъпка към изграждането на единно и устойчиво европейско цифрово общество, достъпно за всички наши граждани.“

Повече подробности, въпроси и отговори, можете да намерите ТУК!

   

30-та годишнина на програмата „Еразъм“ за обмен в чужбина, в която досега са взели участие 9 милиона души, бе официално отбелязана на 13 юни 2017.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни бяха сред главните участници в честванията в Европейския парламент в Страсбург в петък по случай 30-та годишнина на програмата „Еразъм“. По този повод Комисията въвежда също така ново мобилно приложение за програмата „Еразъм+“. Приложението е предназначено за студенти, учащи в областта на професионалното образование и участници в младежки обмени и ще улесни действията на младите хора по линия на „Еразъм+“.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Всяко евро, което инвестираме в „Еразъм+“ е инвестиция в бъдещето — бъдещето на младите хора и на европейската идея. Аз лично не мога да си представя нещо друго, което да заслужава повече нашите инвестиции от тези бъдещи лидери. С отбелязването на деветмилионния участник, нека да направим необходимото да сме 9 пъти по- амбициозни за бъдещето на програмата „Еразъм+“.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта: „Както всеки обмен по „Еразъм+“ обогатява житейския опит — и в професионален, и в личен план — така 30-те години на мобилност и сътрудничество дадоха на Европа едно отворено и предприемаческо поколение от 9 милиона души, които днес чертаят бъдещето на нашето общество. Като осигурява лесен достъп до „Еразъм+“ , новото приложение ще доближи Европа до младите хора в целия свят.“

Мобилното приложение „Еразъм+“ е важна придобивка за програма, която през периода 2014—2020 г. ще оказва подкрепа на повече от 4 милиона души да учат, да се обучават и да извършват доброволческа дейност в чужбина. То ще бъде ориентир за студентите, учащите в областта на професионалното образование и младите хора през цялото им обучение по линия на „Еразъм+“. Това ще спомогне програмата да стане по-приобщаваща и достъпна за всички. Комисията е поела сериозен ангажимент да изгради, заедно с поколението „Еразъм+“, бъдещето на програма „Еразъм+“ и след 2020 г., като целта е програмата да стане по-солидна и да се гарантира, че тя ще достигне до още по-широк кръг от млади хора. Мобилното приложение „Еразъм+“ ще даде възможност на участниците: Лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки — преди, по време и след престоя си в чужбина. Чрез приложението студентите ще могат и да договарят и подписват онлайн своите споразумения за учебна дейност, както с изпращащите, така и с приемащите университети; – Да обменят и да гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности; както и – Да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по „Еразъм+“, която предлага онлайн курсове с преподавател и интерактивно наставничество на живо.

Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS, така и за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата „Еразъм+“, като същевременно се гарантира, че приложението отговаря и на бъдещите нужди на поколението „Еразъм+“.

   

Евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

Нова, по-стабилна скала от A до G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди ще взезе в сила. Потребителите ще могат по-ефективно да избират продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и да инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

 

   

Председателят на Европейския парламент (ЕП) Таяни заяви: „Парижкото споразумение е живо и ще продължим да работим по него“ и така отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за оттеглянето на страната от Парижкото споразумение за климата.

Pacta sunt servanda [лат. Договорите трябва да се спазват]. Парижкото споразумение трябва да бъде спазено. Това е въпрос на доверие и лидерство“, заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия).

„Тези, които избират да останат извън споразумението, ще пропуснат историческа възможност за гражданите, икономиката и планетата. ЕС ще продължи да води усилията срещу изменението на климата и да бъде световен център за привличане на инвестиции, иновации и технологии, създавайки нови работни места и повишавайки конкурентоспособността“, добави той.

Понастоящем Европейският парламент работи по три законодателни мерки за прилагане на Парижкото споразумение: реформата на пазара на въглеродни емисии (EU ETC) след 2020 г. (докладчик Джули Гърлинг), Регламента за споделяне на усилията за постигане целите за 2030 г. (докладчик Гербен-Ян Гербранди) и Регламента за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (докладчик Норберт Линс).

   

На 30 май 2017 Комисията предложи проектобюджет за 2018 г. в размер на 161 милиарда евро поети задължения, за да се стимулира създаването на повече работни места, особено за младите хора, и да се даде тласък на растежа и стратегическите инвестиции. Опирайки се на вече осъществените през предходни години дейности, бюджетът на ЕС за следващата година ще продължи да действа ефективно за справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него. По-доброто докладване ще засили акцента върху конкретните резултати, които ще бъдат постигнати благодарение на финансирането от ЕС.

Предложеният бюджет е

изготвен съобразно ограниченията, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка, но с презумпцията, че Съветът ще приеме официално вече договореното междинно преразглеждане на тази рамка скоро след изборите в Обединеното кралство, които ще бъдат проведени на 8 юни. В противен случай някои от допълнителните предложени разходи, като оставащите 700 милиона евро за инициативата за младежка заетост през периода 2018—2020 г., няма да бъдат гарантирани и Комисията вероятно ще трябва да използва средства от перото за селското стопанство, за да плати допълнителните суми, предвидени за сигурността и миграцията. Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.

АКЦЕНТИ В БЮДЖЕТА ЗА 2018

Стимулиране на създаването на работни места и на инвестициите

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на плана „Юнкер“, е обезпечен с гаранция от бюджета на ЕС, допълнена със средства от собствения капитал на Европейската инвестиционна банка. Целта му е да подпомага създаването на работни места и да стимулира растежа чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси с цел мобилизиране на частни инвестиции. Очаква се до момента Фондът да е мобилизирал инвестиции на стойност 194 милиарда евро. Комисията предлага през 2018 г. гаранционният фонд на ЕФСИ да бъде захранен с още 2 милиарда евро. Структурните и инвестиционните фондове продължават да са основните инвестиционни инструменти на ЕС. Те подкрепят МСП и действията, предприети предимно в областта на научните изследвания и иновациите, транспорта, околната среда и развитието на селските райони. Бюджетът на ЕС ще отпусне 55,4 милиарда евро за структурните и инвестиционните фондове, предназначени за регионите и държавите членки, и почти 59,6 милиарда евро за земеделските стопани и развитието на селските райони. След бавен старт през първите години се очаква структурните и инвестиционните програми на ЕС за периода 2014—2020 г. да достигнат нормален ритъм на изпълнение през 2018 г. съгласно поетите задължения, договорени от държавите членки и Европейския парламент. С това се обяснява увеличението на общите плащания с 8,1 % в сравнение с бюджета за 2017 г. Насърчаването на устойчивото развитие ще ръководи също така действията на бюджета на ЕС извън Съюза, които се подсилват значително по отношение на съседните на ЕС държави. Поради това се очаква новият Европейски фонд за устойчиво развитие да мобилизира допълнително финансиране, особено от частния сектор.

Предлагане на по-добри възможности за младите хора

Целта на програмата „Еразъм+“ е да бъдат изпълнени договорените цели на политиката на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез подобряване на уменията и компетенциите на учащите, чрез насърчаване на качествените подобрения в заведенията и организациите за образование, за обучение и за младежта и чрез стимулиране на развитието на политиката. В проектобюджета за 2018 г. за тази цел са заделени 2,3 милиарда евро, което представлява увеличение с 9,5 % в сравнение с бюджета за 2017 г. До края на 2016 г. ползи от подпомаганите по линия на инициативата за младежка заетост дейности са извлекли около 1,6 милиона млади хора. Тази инициатива допринесе за намаляването на младежката безработица в повечето държави членки. Тъй като обаче безработицата продължава да е над равнищата отпреди финансовата криза, необходими са постоянни усилия и подкрепа на равнището на ЕС. За тази цел за инициативата следва да бъдат осигурени допълнителни 1,2 милиарда евро през периода 2017—2020 г., от които 233 милиона евро са включени в проектобюджета за 2018 г., а 500 милиона евро са предвидени в коригиращ бюджет за 2017 г., който също се предлага днес. Друга възможност за младите хора е Европейският корпус за солидарност, който осигурява работа за доброволци, стаж и предложения за работа за период от 2 до 12 месеца, с което насърчава солидарността в общностите в Европа. Днес Комисията предложи бюджет и правно основание за Европейския корпус за солидарност, за да могат в него да участват 100 000 европейци до 2020 г. Действията, свързани с Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., ще бъдат на обща стойност 342 милиона евро, 89 милиона евро от които ще бъдат отпуснати през 2018 г.

Ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства

Тъй като миграцията и сигурността продължават да са първостепенни приори

тети, Комисията планира да продължи да финансира широк набор от свързани с тези области действия в рамките на ЕС, като осигуряване на хуманитарна помощ, подсилване на управлението на външните граници, оказване на подкрепа на най-засегнатите държави членки и др. С предвидените в проектобюджета за 2018 г. 4,1 милиарда евро за миграцията и сигурността общият размер на финансирането от ЕС в тези две области възлиза на безпрецедентните 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г. Проектобюджетът за 2018 г. отразява факта, че по-голямата част от тези средства бяха отпуснати в началото на периода. Ще бъдат осигурени и допълнителни средства за справяне с първопричините за миграцията във външен план, най-вече чрез предоставяне на помощ на държавите, които не членуват в ЕС и които са изправени пред големи миграционни потоци, като Ливан и Йордания. В проектобюджета са включени и ангажиментите за този регион в размер на 560 милиона евро, поети на проведената през април 2017 г. конференция в Брюксел относно подкрепата за бъдещето на Сирия. В областта на сигурността финансирането от ЕС ще бъде съсредоточено върху превантивните мерки за сигурност, и по-конкретно в областта на тежката и организираната престъпност, включително засилване на координацията и сътрудничеството между националните правоприлагащи органи, повишаване на сигурността на външните граници на ЕС и подпомагане на държавите членки в борбата срещу тероризма и киберпрестъпленията. Освен това през 2017 г. Комисията започна т.нар. подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, които се финансират от ЕС. Като цяло в бюджета са предвидени 90 милиона евро за периода 2017—2019 г., с които ще бъдат финансирани съвместни научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти.

   

9 май – Ден на Европа: в СУ „Крум Попов“, гр. Левски с прекрасната Елена Асенова – млад лидер в общността и СУ ”Христо Смирненски“, гр. Искър – щандът с наредените върху него материали бе разграбен буквално, а раздаването на материалите бе съчетано с провеждането на дискусия за датата 9-ти май.

 

 

 

 

 

 

 

10 май 2017, Европа Директно – Плевен в своето голямо общоградско събитие в гр. Левски.

 

16 май – финал на нещо, започнало преди месеци: наше партньорство с учители, които няма да се уморят да бъдат провокатори. Да водят своите ученици по нови пътеки.
Младите разказват своите истории за Европа-преживени лично: от класната стая в Плевен, през Дома на Европа в София, до Италия и обратно у дома. И след всичко това – с нови хоризонти, нови възможности, с усетена европейска принадлежност.

Днес те са само на 17-18. На следващите евро избори вече ще са с право на глас и ще избират. Затова горим за бъдещето на Европа, за възможностите пред младите в нея, за евро политиките, с които ако ти не се занимаваш- те се занимават с теб! #EUSolidarityCorps
#FutureOfEurope #Erasmus+ #BG10xEU
За Европа Директно – Плевен беше удоволствие!

   

Европейската икономика навлезе в петата си година на възстановяване, което вече обхваща всички държави — членки на ЕС. Очаква се това да продължи като цяло с постоянни темпове през настоящата и следващата година.

Съгласно публикуваната днес пролетна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. (в зимната прогноза съответно 1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години (1,8 % и за двете години в зимната прогноза).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днешната икономическа прогноза показва, че растежът в ЕС набира скорост, а безработицата продължава да намалява. При все това картината е много различна в различните държави членки, като в тези от тях, въвели по-амбициозни структурни реформи, са отчетени по-добри икономически показатели. За възстановяване на баланса се нуждаем от решителни реформи в цяла Европа — от отварянето на нашите пазари на стоки и услуги до модернизирането на пазара на труда и на социалните системи. В епохата на демографски и технологични промени нашите икономики също трябва да се развиват, така че да предлагат повече възможности и по-добър стандарт на живот за хората.“

  • Очаква се засилване на растежа в световен мащаб Глобалната икономика набра скорост в края на миналата и началото на настоящата година, като растежът в много държави с развита или бързо развиваща се икономика се ускори едновременно. Очаква се растежът в световен мащаб (с изключение на ЕС) да се повиши до 3,7 % тази година и 3,9 % през 2018 г. спрямо 3,2 % през 2016 г. (без промяна спрямо зимната прогноза), тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко бъдеще, а възстановяването на цените на стоките помага на другите държави с бързо развиваща се икономика. Перспективата за икономиката на САЩ до голяма степен остава без промяна в сравнение със зимната прогноза. Като цяло не се очаква нетният износ да има въздействие върху растежа на БВП на еврозоната през 2017 г. и 2018 г. Временно засилване на общата инфлация Инфлацията се повиши значително през последните месеци, основно поради увеличението на цените на петрола. Въпреки това, същинската инфлация, която изключва нестабилните цени на енергията и непреработените хранителни продукти, остана относително стабилна и значително под своята дългосрочна средна стойност.
  • Инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през 2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола. Инфлацията забавя частното потребление; инвестициите остават на постоянни равнища През 2016 г. частното потребление, основният двигател на растежа през последните години, нарасна с най-големи темпове за последните 10 години, но се очаква да намалее през тази година, тъй като инфлацията отчасти ограничава засилването на покупателната способност на домакинствата. През следващата година, с очаквания спад на инфлацията, частното потребление IP/17/1237 би следвало отново леко да нарасне.
  • Очаква се инвестициите да се увеличават със сравнително стабилни темпове, но да продължат да бъдат възпрепятствани от скромните перспективи за растеж и необходимостта от по-нататъшно намаляване на задлъжнялостта в някои сектори. Редица фактори подкрепят постепенното увеличаване, като например повишаващото се равнище на оползотворяване на капацитета, корпоративната рентабилност и привлекателните условия на финансиране, включително чрез Плана за инвестиции за Европа.
  • Спадът на безработицата продължава. Безработицата продължава тенденцията си към намаляване, но остава висока в много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Това се дължи на нарастването на вътрешното търсене, структурните реформи и други държавни политики, които в някои страни насърчават активното разкриване на работни места. Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от края на 2008 г. насам.
  • Състоянието на публичните финанси се подобрява. През 2017 г. и 2018 г, както в еврозоната, така и в ЕС се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП и съотношението на брутния дълг към БВП да намалеят. По-ниските лихвени плащания и задържането на заплатите в публичния сектор следва да гарантират, че дефицитите продължават да намаляват, макар и с по-бавни темпове, отколкото през последните години. В еврозоната се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП да намалее от 1,5 % от БВП през 2016 г. до 1,4 % през 2017 г. и 1,3 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 1,7 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г. и 1,5 % през 2018 г. В еврозоната се очаква съотношението на брутния дълг към БВП да намалее от 91,3 % през 2016 г. до 90,3 % през 2017 г. и 89,0 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 85,1 % през 2016 г. до 84,8 % през 2017 г. и 83,6 % през 2018 г.

Рисковете, съпътстващи прогнозата, са по-балансирани, но остават свързани с нейното влошаване Несигурността по отношение на икономическите перспективи остава висока. Като цяло рисковете са по-балансирани от тези в зимната прогноза, но остава възможността за влошаване на показателите. Външните рискове са свързани например с бъдещата икономическа и търговска политика на САЩ, както и с геополитическото напрежение в по-широк контекст. Икономическите реформи в Китай, състоянието на банковия сектор в Европа и предстоящите преговори с Обединеното кралство относно излизането на страната от ЕС също се считат за възможни рискове за влошаване на прогнозата.

   

На 10 май 2017 Европейската комисия представи началото на процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува днес своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. Опирайки се на обективна оценка на ползите и недостатъците на глобализацията, днешният документ цели започването на дискусия за това как ЕС и неговите държави членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците.

В документа за размисъл се предлага неподправен поглед върху отражението на глобализацията върху ЕС. Факт е, че макар и глобализацията да донесе значителни ползи за ЕС, тя го изправи и пред много предизвикателства. В световен план глобализацията спомогна за излизането на милиони хора от бедността и даде възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Що се отнася до ЕС, световната търговия допринесе за икономическия му растеж, като с всеки 1 милиард евро от допълнителен износ се поддържат 14 000 работни места, а по-бедните домакинства се възползват от по-евтините вносни стоки. Тези ползи обаче не са нито автоматични, нито равномерно разпределени сред нашите граждани. Освен това Европа е засегната от факта, че не всички други държави спазват същите стандарти в области като заетостта, околната среда или стандартите за безопасност, което означава, че европейските дружества са в по-малка степен способни да се конкурират само въз основа на цената със своите международни партньори. Това може да доведе до затваряне на фабрики, загуба на работни места или натиск за намаляване на заплащането и влошаване на условията на труд на работниците. При все това нито протекционизмът, нито ненамесата са решение. Представените в документа за размисъл факти ясно сочат, че глобализацията може да носи ползи, ако бъде правилно управлявана. ЕС трябва да постигне по-добро разпределяне на ползите от глобализацията, като работи съвместно с държавите членки и регионите, с международните партньори и други заинтересовани страни. Заедно трябва да се възползваме от възможността да моделираме глобализацията съобразно собствените си ценности и интереси.

С представения днес документ за размисъл се поставя началото на дискусия от първостепенно значение относно начините, по които ЕС може най-добре да се възползва от глобализацията и да посрещне нейните възможности и предизвикателства: във външен план документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети. ЕС винаги се е застъпвал за установяването на твърди и ефективни многостранни световни – IP/17/1230 правила и трябва да продължи да работи за адаптирането им към новите предизвикателства и за ефективното им прилагане. Така например ЕС би могъл да настоява за нови правила, с които да се осигурят еднакви условия за конкуренция, давайки отпор на вредни и нелоялни практики като укриването на данъци, държавните субсидии и социалния дъмпинг. Съществуването на ефективни инструменти за търговска защита и многостранен инвестиционен съд също би могло да помогне на ЕС да действа решително срещу държавите или предприятията, които използват нелоялни практики; във вътрешен план в документа се предлагат инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот. Прогресивните данъчни политики, инвестирането в иновации и солидните социални политики могат да спомогнат за по-справедливото преразпределение на благата в обществото. Същевременно отрицателните въздействия могат да бъдат смекчени с използването на структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (вж. информационната брошура относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.

 

Около една трета от националния ни доход идва от търговията ни с останалия свят. С разрастването на чуждестранните пазари се увеличи и износът на ЕС, което способства за по- високоплатени работни места. Като се специализират в това, което умеят най-добре, държавите могат да произвеждат повече за по-малко, което стимулира покупателната способност на потребителите. Хората пътуват, работят, учат и живеят свободно в различни държави. Те общуват в интернет, споделяйки своите идеи, култури и опит. Учащите разполагат с онлайн достъп до курсове, провеждани от водещи университети в целия свят. Конкуренцията на международно равнище и научното сътрудничество ускоряват иновациите. Глобализацията избави от бедност стотици милиони хора и предостави възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Тя поражда обаче и предизвикателства. Много европейци са загрижени, че глобализацията води до неравенство, загуба на работни места, социална несправедливост и занижени стандарти в областта на околната среда, здравето и неприкосновеността на личния живот. Понякога те имат и усещането, че са застрашени тяхната идентичност, традиции и начин на живот. Тези опасения трябва да бъдат взети под внимание и да се търсят решения за тях. Извличането на ползите от глобализацията, оформянето на един по-добър свят, насърчаването на високи стандарти и ценности извън Европа, защитата на гражданите ни от нелоялни практики и полагането на усилия за повишаване на устойчивостта на обществата ни и конкурентоспособността на икономиките ни са все основни приоритети за настоящата Комисия. Документът за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията представлява последващо действие във връзка с Бялата книга за бъдещето на Европа, представена на 1 март, в която се посочват основните предизвикателства и възможности пред Европа през следващото десетилетие. Бялата книга постави началото на процес за решаване на бъдещето на Съюза от двадесет и седемте държави. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще бъде домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони.

   

оку-що сте завършили образованието си? Искате да започнете вълнуваща кариера? Точно сега институциите на ЕС набират динамични и всеотдайни наскоро дипломирани висшисти за повече от 100 нови длъжности за администратори. Тези длъжности представляват идеален трамплин към стимулираща и разнообразна кариера, която ще ви даде възможност да работите по темите на деня и действително да допринесете за промените в Европа. Трябва да сте интелигентни, мотивирани, да владеете няколко езика и да сте готови да започнете нов живот в бликащи от енергия градове като Брюксел или Люксембург. Ще работите в динамична работна среда, сред колеги от различни националности и ще имате многобройни възможности за обучение, за да подобрите професионалните си умения. Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 30 март 2017 г.

Всички подробности – тук!

   

Ден на Европа — 2017 г.

Posted 27.04.2017 By eurodirect

За да отбележат Деня на Европа, институциите на ЕС отварят своите врати за обществеността на 6 май в Брюксел, на 13 и 14 май в Люксембург и на 14 май в Страсбург.

Местните служби на ЕС в Европа и в целия свят ще организират множество дейности и прояви за всички възрасти.

Всяка година хиляди хора участват в посещения, дебати, концерти и други прояви, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза.

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.

Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_bg

   

Изключително смислен ангажимент на Европа Директно – Плевен : да сме част от Втората  кръгла маса на тема „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще“, организирана на Педагогически колеж – Плевен при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 25 април 2017 г.

Чудесен повод да си припомним, че в 10-та годишнина от членството на България в ЕС, присъединяването ни донесе не само икономически и политически ползи, но даде много възможности за развитие в редица сфери, част от които е и образованието. Да споменем стратегия „Европа 2020” с водещ приоритет справяне с безработицата и повишаване качеството на образованието в рамките на съюза. Да отчетем предизвикателствата и приоритетите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Активното участие във форума на академичния състав на Педагогически колеж, на РУ на образованието – Плевен, на Община Плевен, на Съюза на работодателите, на Директори на учебни заведения, на самите настоящи и вече дипломирани студенти – педагози и НПО, като приемната структура на Европа Директно – Плевен изведе конкретни механизми и партньорства, които да практическата реализация на младите педагози. Това са само малки съвместни стъпки за прилагане на местно ниво на приоритетни области за европейското сътрудничество в образованието и обучението и рамката „Образование и обучение 2020”, като „силна подкрепа на учителите, обучаващите, училищните ръководители и останалия персонал в образователната система”.

   
60-годишнината от подписването на Римския договор, която Европа отбеляза през март 2017 даде повод за размисъл и дискусии за бъдещето на Европейския съюз. Но това е сериозен повод да погледнем в годините назад и оценим какво се случи на Стария континент за тези 60 години.

В момент, когато някои от основните принципи, които досега са подкрепяни от демократичните държави и развитието икономиките търпи предизвикателства, нека си припомним какви са били първоначалните цели на европейската интеграция.

Историята на ЕС е една история за мир, демокрация, солидарност и свобода, но също така и на просперитет, равенство, благосъстояние и устойчивото развитие. Струва си да помним принципите, които ни обединяват като европейци, както и общите ни успехи. Имало е пречки по пътя. Ето защо, точно сега е необходим диалог, размисъл и обсъждане.

В това издание на всички 24 езика на ЕС са представени основните стъпки и постигнати успехи на европейското семейство за неговите 60 години заедно.
   

На 1 април 2017 даваме старт на финала от поредица  дейности за младите хора на Плевен.

Първото специално събитие – конкурс по мотивационно публично представяне и реч за ученически училищни съвети, което ще се проведе на 1 април от 13.00 ч. в зала „Катя Попова” – Плевен обещава да бъде наистина интересно.

Осемте отбори, заявили участие са се постарали сериозно да вземат дъха на залата с ефектни визуализации, пърформанси и силни думи, за да  покажат най-доброто от себе си и своето училище. Силна подкрепа учениците получават от свои педагози, които не са се уморили да стимулират техния ентусиазъм и стопяват неувереността им.

Къде се крие успехът на младите – у нас, в Европа, или мястото няма значение? Как разбиращите от двигатели движат света? Равносметката от личния избор на способните да омрежат дигитално света! Могат ли да младите да бъдат лидери? До колко познаваме този свят? Къде са птиците на 21 век? Кой каза, че  2 посред нощ не време за предизвикателства? Защо мечтаем на български, докато раждаме иновации? Екологичното равновесие и чистият въздух не са пропагандно клише, а потребност за младите! – това са само част от въпросите, на които младите ще отговорят и тезите, зад които ще застанат.

Всеки училищен екип ще има на разположение само общо 15 минути – 5 за групово представяне и 10 за индивидуална мотивационна реч, за да убеди публиката, че е искрен и вдъхновяващ.

Младежко жури, с председател Иван Иванов от Младежки екип Европа на Представителството на ЕК у нас ще определи носителите на трите призови награди за цялостно представяне, а публиката ще гласува, за да номинира най-добър eкип и оратор.

В събитието ще се срещнат отборите на: МГ „Гео Милев“, СУ „Пейо Яворов“, ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“, ПГ по транспорт „Проф. Цв. Лазаров“, ДФСГ „Интелект“, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Гимназия с преподаване на чужди езици, СУ „Стоян Заимов“ – Плевен.

„Младите говорят за…” се организира от Община Плевен, Общински съвет по наркотични вещества и Европейски информационен център Европа Директно – Плевен, с идеята да даде платформа за изява на плевенските ученици, в годината, когато 10-тия рожден ден на членството на България в Европейския съюз се отчита с най-големи ползи именно от младите хора. Конкурсът е още една свещичка за кампанията за отбелязване на 30-та годишнина на Програма Еразъм+, благодарение на която и в момента десетки плевенски младежи пътуват и трупат опит по света.

 

   

   
Днес Беше представен докладът „10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства“  
„След 10г. в ЕС, въпреки огромната тежест на световната [икономическа] криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството. Може да се спекулира за причините за това развитие, но достъпът на българските граждани до пазара на труда в ЕС със сигурност е сред важните обясняващи фактори“
„За десетилетието на членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10 процента.“
„Друго следствие на увеличената степен на конкуренция е подобряване на избора на българските крайни потребители по отношение и на количества, но и на качество на благата. Само като примери в това отношение могат да бъдат дадени развитията в секторите на мобилната телефония, на самолетните пътувания, на (особено в перспектива) енергийните доставки, при които нивото на конкуренция и потребителски избор щеше със сигурност да е значително по-ниско без членството на България в ЕС.“
Георги Ганев
   

Председателкият съвет на ЕП одобри предложението за резолюция, изготвена от лидерите на четири политически групи и комисията по конституционни въпроси. В резолюцията те посочват техните условия за одобрение на споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС. Проектът за резолюция ще бъде дебатиран и гласуван в пленарна зала следващата сряда.

Проекторезолюцията придава голямо значение на справедливото отношение към гражданите на 27-те страни членки и подчертава нуждата от реципрочност и недопускане на дискриминация към гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, и тези на останалите държави членки, намиращи се във Великобритания.

Продължаващи ангажименти

Обединеното кралство ще запази правата си на страна членка до окончателното си напускане на Съюза, но същевременно трябва да продължи да изпълнява задълженията си като такава, произтичащи от Договорите за ЕС, включително финансовите задължения по дългосрочния бюджет на ЕС, дори когато те продължават след оттеглянето ѝ. Това също означава, че Великобритания трябва да продължи до напускането си да се съобразява с четирите свободи, юрисдикцията на Съда на ЕС, общите вноски към бюджета на Съюза и да се придържа към общата търговска политика на ЕС. Членовете на ЕП подчертават, че е важно да се обърне внимание на въпроса относно границата между Ирландия и Северна Ирландия.

„Един коректен Брекзит е абсолютно задължителен и е предварително условие за всяко евентуално бъдещо партньорство между ЕС и Великобритания. Това не подлежи на договаряне. Привилегиите от членството в ЕС идват с отговорности и тези отговорности включват гарантирането на четирите свободи. Четирите свободи са ядрото, което ни държи сплотени, и те са неделими“, сподели Антонио Таяни, председател на Европейския Парламент.

Лоялно сътрудничество

Политическите групи и комисията по конституционни въпроси отбелязаха, че не би било правосъобразно, ако Великобритания започне преговори за потенциални търговски споразумения с трети страни преди да е напуснала ЕС. Те очакват лоялно сътрудничество от страна на Обединеното кралство по въпроси, касаещи законодателството на ЕС и в други сфери до момента на напускане на Съюза. Двустранните споразумения между Великобритания и една или няколко от останалите страни членки, например по отношение на базираните във Великобритания финансови институции, ще бъдат в разрез с Договорите за ЕС.

„За нас е безусловен приоритет да уредим правата на гражданите възможно най-бързо. Това трябва да е първата тема, която да бъде обсъдена на преговорите. Гражданите не бива да се превръщат в разменна монета“, подчерта Ги Верхофстад, координатор по Брекзит на Европейския парламент.

Без по-добър статут извън ЕС от този вътре

Членовете на Парламента са категорични, че ползите от членството в ЕС не могат да бъдат същите за страна, която го напуска. Бъдещите отношения между ЕС и Великобритания биха могли все пак да приемат формата на споразумение за асоцииране. Това се споменава в предложението, изготвено от Манфред Вебер от ЕНП, Джани Питела от С&Д, Ги Верхофстад от АЛДЕ и Филип Ламбер и Ска Келер от Зелените, както и от председателя на комисията по конституционни въпроси Данута Хюбнер. Такова споразумение би изисквало Великобритания да продължи спазването на европейските стандарти в областта на околната среда, климатичните промени, борбата с укриване на данъци, лоялната конкуренция, търговията и социалната политика.

Членовете на ЕП се съгласиха, че е възможно да се започне работа по преходни спогодби на базата на възможните бъдещи отношения между Обединеното кралство и ЕС, но единствено ако е постигнат прогрес по споразумението за напускане. Бъдещо споразумение би могло да бъде финализирано, само и единствено след окончателното напускане на Великобритания, а преходна спогодба не би могла да бъде валидна повече от три години.

   

На 25 март 2017 при официалното отбелязване на 60-та годишнина на Римкия договор, лидерите на страните-членки на Европейския съюз се обединиха от идеята за единство при подписването на новата Римска декларация, която урежда взаимоотношенията за бъдещето на организацията.Няколко основни точки бяха заложени в декларацията, които допълниха т.нар. Бяла книга на ЕК.

Опасенията за „Европа на различни скорости“, които бяха „разчетени“ в Бялата книга, всъщност са малко основателни, поне по отношение тълкуването на терминологията. По този повод ще цитираме проф. Ингрид Шикова, която коментира темата така:  „Ако ще употребяваме думата скорост, то Европа е на много скорости. Дори и в момента тя е на различни скорости. Имаме най-различни конфигурации. В своята нова книга „Последният шанс за Европа“ Ги Ферхофщад от Европейския парламент е очертал 12 съюза на европейско ниво – Шенгенско пространство, Банков съюз, Петентен съюз и др., в които не участват всички държави. Тази разпокъсаност на интеграцията до известна степен съществува и сега. Дори, не е съвсем правилно да използваме и многоскоростна Европа. Когато говорим за Европа на различни скорости, си представяме една посока, по която всички вървим. Някои карат по-бързо, а други малко по-бавно, но всички вървят в една посока. В момента ситуацията не е такава. Не всички искат да вървят в една посока. По-скоро си представям едно ядро и едни свободни електрони около него.

Нека погледнем икономическия и паричен съюз – всички ли искат да участват в него? Дания иска ли? Не иска, ние може би искаме. Тоест виждате, че няма една посока, в която всички да вървят. Аз дори престанах да я наричам Европа на различни скорости. Мисля, че едно по-правилно определение би било, Европа на различните групи, каквито са Вишеградските страни, например. Във Версай видяхме как се събраха големите държави членки. Те също имат свои виждания за бъдещето на Европейския съюз. Ние с Румъния също ще обсъждаме тези въпроси. Ситуацията тепърва ще се обсъжда. До края на годината трябва да има визия за това как ще върви Европейският съюз и как ще се движат страните.

Според мен важното е, не само да казваме, ние не искаме Европа на много скорости, а да ни е ясно, как да не останем в най-изоставащата скорост или както често се казва в периферията. Това е основното, към което трябва да се стремим като страна член на ЕС.“

Пълният текст на приетата в Рим Декларация, можете да намерите тук!

Това е основният въпрос, на който търси отговор и предлага възможни сценарии за развитие, добилата вече популярност „Бяла книга“, представена от ЕК. Пълният текст, можете да изтеглите от тук!

Днес публикуваме едно мнение по темата на  Проф. д-р Ингрид Шикова е ръководител на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения. Тя е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007 – 2011), посветила цялата си професионална кариера на европейската интеграция. Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Пред ставителството на Европейската комисия.

Habemus Paper! – възкликна известното интернет издание EurActive, а Politico дори успя да публикува Бялата книга за бъдещето на Европа още преди да се е извил бял дим над сградата на Европейската комисия в Брюксел.

Първият извод, който може да бъде направен, е, че най-после има неподозиран интерес към европейските дела извън рутинното ежедневие, или т.нар. business as usual.

Първият поглед върху Бялата книга за бъдещето на Европейския съюз дава основание за още един извод – тя е само 29 страници – едно постижение на Европейската комисия за кратък и ясен документ (Бялата книга за вътрешния пазар е 92 страници с приложенията). Задълбоченият прочит дава повод за размисъл и още изводи.

След аналитичната уводна част читателят с нетърпение очаква да разбере какви са възможните сценарии, за да запазим това, което е постигнато в рамките на досегашната европейска интеграция, как ще решаваме сложните проблеми (които сега е модно да наричаме предизвикателства) и как ще продължим напред – всеки по своя път, в колона, фрегата, кръгове или нещо друго.

Какво ни предлага Европейската комисия: с две думи – „всичко и нищо“

Петте предложени сценария се разпростират от единия до другия край на спектъра – от „само пазар (и то само пазар за стоки)“ до „заедно правим повече“ – почти федерално бъдеще (разбира се, „федерация“ е „забранена“ дума в Брюксел и тя не фигурира в документа). Всички те са добре описани и анализирани, включително с конкретни примери за това какво би ни се случило, ако приемем съответния сценарий. Свободата да избира е оставена на читателя или, за да бъда по-точна – на държавите членки. Единствено сценарият за свеждането на Европейския съюз до зона за свободна търговия (за който всъщност винаги е мечтала Великобритания) е отбелязан като неприемлив за Европейската комисия.

Дали това е хитър ход на комисията, която не би искала да се ангажира с категорично мнение и подкрепа на един от сценариите за бъдещо развитие на Европейския съюз, прехвърляйки отговорността на държавите членки? Или пък й липсва достатъчно смелост, за да застане твърдо зад една от опциите?

Мненията са противоречиви и също се простират от единия до другия край на спектъра – от хвалебствието, че Бялата книга оставя на държавите членки и най-вече на гражданите да изберат най-подходящия сценарий до „ясна политическа грешка“ (Джани Питела – член на ЕП). Може би наистина комисията изпитва трудности да отстоява определен сценарий в смутните предизборни времена във Франция, Германия и Холандия, а прехвърлянето на топката в полето на държавите членки е добре замислена стратегия на реверанс към гражданите, с които би трябвало да се обсъждат в месеците до края на годината предложените сценарии.

Ако пък се опитаме да търсим символи, които все пак да ни подскажат какво е мнението на комисията, бихме могли да ги открием още в началото на документа. Едва ли е случайно, че първите изречения ни напомнят за Алтиеро Спинели и Ернесто Роси и техния Манифест от Вентотене за свободна и обединена Европа, включително и факсимиле от заглавната страница на манифеста. На всички е известна привързаността на Спинели към идеите за федерална Европа, изложени в т.нар. план „Спинели“ за федерален Европейски съюз. Дали пък зад този увод и позоваването на Спинели не е скрита позицията на Европейската комисия?

По-важен обаче е фактът, че Бялата книга предизвика незабавни реакции

Франция и Германия в лицето на техните министри на външните работи излязоха с декларация, в която освен общите фрази за важността на този документ има и едно изречение, което изразява всъщност тяхната позиция, и то е: „Без да поставяме под съмнение това, което сме постигнали, ние трябва също да намерим начини да вземем предвид различните нива на амбиция на държавите членки, за да отговори Европа по-добре на очакванията на всички европейски граждани.“

Под различните нива на амбиции прозира ясно сценарий номер 3 – „тези, които искат повече, правят повече“, или Европа на различните скорости, Европа на ядро и периферия или, да я наречем по-ясно, „Европа на различните групи“. Само ще напомня, че подобна декларация след Европейския съвет в Малта през февруари имаше и от трите държави от Бенелюкс. Вишеградската четворка също веднага реагира с декларация, в която предупреждава за възможна „дезинтеграция“, ако се тръгне по пътя на „тези, които искат повече, правят повече“ и изоставянето на останалите.

В декларацията се съдържат два много важни момента: първо, независимо от скоростта движението трябва да бъде в една посока с обща цел и визия, а всяка форма на засилено сътрудничество трябва да бъде отворена за всяка държава членка; второ, подчертаване на незаменимата роля на кохезионната политика за постигане на икономическо сближаване. (В Бялата книга думата „cohesion“ се среща един-единствен път, и то в аналитичната част на документа). Румънският президент категорично отхвърли многоскоростна Европа, а българският служебен министър-председател открито заяви, че подкрепя федералното бъдеще на Европейския съюз. Очертава се пъстрота на мнения и желания – някои искат повече, други по-малко, трети – искат, но не могат, четвърти – може би все още не са установили какво точно искат.

Споровете тепърва предстоят, но това е повече от положително

По-лошо би било, ако тези важни въпроси не се обсъждат, ако по тях се мълчи и ако не предизвикват никаква реакция. През идващите месеци предстоят много дискусии – важното е те да не останат само в брюкселските зали, а наистина да стигнат до гражданите. За това носят отговорност политиците.

В България имаме възможността да попитаме тези, които ни агитират да бъдат избрани, за да ръководят държавата, на кой от предложените сценарии са привърженици, как виждат бъдещето на Европейския съюз и мястото на България в него и да преценим, преди да отидем да гласуваме, дали и доколко техните мнения съвпадат с нашите. Става дума не само за отричане на „Европа на различни скорости“ и отхвърляне на вероятността България да остане в периферията, а ясно виждане как това да бъде избегнато.

А за да не бъда обвинена, че подхождам като Европейската комисия, ще изразя своето мнение – като реалист смятам, че сценарий 3 – „тези, които искат повече, правят повече“ е по-скоро неизбежен; като оптимист подкрепям сценарий 5 – „правим повече заедно“, макар че неговата истинска реализация би изглеждала възможна в доста по-далечно бъдеще. И ще завърша със Спинели: „Пътят, който трябва да изминем, не е нито лесен, нито сигурен. Но той трябва да бъде изминат и ще бъде!“ 

Остава да се надяваме, че съвременните политици притежават поне част от решителността на Спинели.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.