ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ПЛЕВЕН

От 2013 г. Сдружение „Плевенски обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“ е приемната структура на един от Европейските информационни центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България.

Информационните центрове Европа Директно, част от информационната мрежа EuropeDirect, свързват ЕС и неговите граждани на местно ниво. Задачата на тази мрежа от центрове е да доставя информация и съвет относно политиките на ЕС, активно да стимулира местния и регионален дебат за ЕС чрез организиране на разнообразни събития и информационни кампании, да помага на европейските институции да разпространяват информация на местно ниво и да дава на обществото възможност за обратна връзка с институциите на ЕС.

Целта на „Европа Директно” (EUROPE DIRECT) е да помага на гражданите в намирането на търсената от тях информация за правото, политиките и институциите на Европейския съюз, да съдейства за засилване на дебатите по въпросите на европейската интеграция чрез организиране на събития и дискусии и да предоставя възможност на обществото за обратна връзка с европейските институции.

Представителството на ЕК в България участва в процеса на осведомяване на обществеността по въпросите на ЕС, като организира и провежда различни прояви, обикновено с помощта на различни партньори като Правителството и другите държавни институции, Информационното бюро на Европейския парламент в България, неправителствени организации и академични институции. Представителството поддържа контакти и с партньори от информационната мрежа на ЕС в България.

В Европейски информационен център „Europe Direct“ – област Плевен, Вие ще намерите актуална информация и материали, свързани с Европейската тематика.

Услугите на център Европа Директно – Плевен са безплатни за всички граждани.

Информационен център „Europe Direct“ – област Плевен се намира на следния адрес:

5800 гр. Плевен

Пл. „Възраждане” 1, офис 314 ( сградата на Областна администрация)

Тел.: 064/ 83 65 58

МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШАТА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА,ЗА ДА НИ ИЗПРАЩАТЕ СВОИТЕ ВЪПРОСИ ПО ВСЯКАКВИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕМИ, ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ В ЕС, ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТИ ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

e-mail: europedirect.pl@gmail.com

 

 


Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.