Юноши от Ловеч на дебат в Брюксел

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? 
Юноши от Ловеч ще изразят мнението си по този въпрос в Брюксел

Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч е едно от тридесет и трите училища от цяла Европа, които ще посетят Брюксел през март следващата година и ще споделят с европейските институции своето мнение за ролята, която културата играе за бъдещето на Европа. Те ще предлагат идеи, ще дебатират и ще гласуват по три предложения, които европейските институциище вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

Училището беше избрано за участие в тази инициативи чрез жребий по електронен път в Брюксел на 6 декември.

Ще участват по едно училище от всяка от 28-те държави членки и петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).

Наречена „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), проявата се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), гласът на гражданското общество на европейско равнище, и тя е знаковата проява на Комитета за младите хора.

Ученици от средни училища ще оставят за малко добре познатите им класни стаи и ще дойдат в Брюксел на 15 и 16 март, за да споделят своите виждания и идеи и за да работят заедно по темата „Единство в многообразието: едно по-ново бъдеще за европейската култура“.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.