Eвропейците гледат на ЕС като на място на стабилност

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 19 декември 2017 , повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро. Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът за бъдещето на ЕС надхвърля песимизма. И накрая, повечето от европейците гледат на ЕС като на място на стабилност в един будещ тревога свят. Това са някои от ключовите резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес заедно с резултатите от специалното проучване на Евробарометър „Бъдещето на Европа“.

1. Оптимизмът по отношение на състоянието на икономиката и подкрепата за еврото нарастват

За първи път от началото на икономическата и финансова криза през 2007 г. европейците имат положително мнение за текущото състояние на европейската икономика (48 %, +6 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2017 г.), отколкото негативно мнение (39 %, -7). Мнозинството от анкетираните посочват, че текущото състояние на европейската икономика е добро в 23 държави членки (по-високо в сравнение с 21 държави членки през пролетта на 2017 г.). От пролетта на 2017 г. положителните представи са се наложили в 23 държави членки, като в някои от тях са отбелязани двуцифрени увеличения по този показател — в Испания (39 %, +12), Португалия (58 %, +11) и Австрия (63 %, +10). 48 % от европейците считат, че текущото състояние на националната им икономика е добро (+2). Това е най-високото регистрирано равнище от есента на 2007 г. От пролетта на 2017 г. равнището на положителната представа за текущото състояние на националната икономика се е увеличило в 19 държави членки, сред които начело е Финландия (71 %, +12), следвана от Словения (46 %, +12), Австрия (77 %, +9) и Унгария (50 %, +9). Представите се различават между държавите членки. В Нидерландия и Германия 91 % от респондентите считат положението на националната си икономика за добро, докато в Гърция само 2 % споделят това мнение. В еврозоната три четвърти от анкетираните подкрепят еврото (74 %, +1 пункта), което е ново рекордно равнище от 2004 г. насам. В седем страни 80 % или повече от интервюираните подкрепят еврото: Словакия, Белгия, Германия, Испания, Естония, Ирландия и Словения.

2. Доверието в Европейския съюз остава високо

Положителна представа за ЕС имат 40 % от европейците; 37 % са с неутрална представа, а делът на европейците, за които ЕС е с отрицателен образ, остава нисък на равнище от 21 %. Тези резултати са останали стабилни в сравнение с пролетта на 2017 г. и потвърждават положителната тенденция, отчетена от 2016 г. насам. Множество от анкетираните имат положителна представа за ЕС в 14 страни, като най-високите процентни равнища са в Ирландия (59 %), България и Люксембург ( 57 % и в двете страни). Доверието в ЕС е на равнище от 41 % (-1). Мнозинството от анкетираните в 18 държави членки имат доверие в ЕС (в сравнение със само 15 държави членки през пролетта). Доверието в ЕС е най-високо в Литва (64 %), България (57 %) и Люксембург (56 %). От пролетта на 2017 г. равнището на доверие в ЕС се е увеличило в десет страни — най-много в Белгия (53 %, +7), Словакия (48 %, + 5) и Чешката република (35 %, + 5). Доверието в ЕС е намаляло в 17 държави. Мнозинството от европейците са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС (57 %, + 1). Нагласите са такива във всички държави членки, с изключение на две (което представлява повишение спрямо 24-те държави членки през пролетта на 2017 г.): Гърция (60 % спрямо 37 % от респондентите са съответно песимисти/оптимисти по този въпрос) и Обединеното кралство (48 % спрямо 44 %). Оптимизмът за бъдещето на ЕС е най-висок в Ирландия (80 %), Люксембург IP/17/5312 (72 %) и Малта (70 %). В долния край на скалата са Франция (49 %) и Италия (50 %). 44 % от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение“ в ЕС, което е ново върхово равнище по този показател от есента на 2004 г. насам. И накрая, 70 % от европейците се чувстват граждани на ЕС. „Свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС“ и „мирът между държавите членки на ЕС“ се възприемат като двата най-положителни резултати на ЕС от съответно 57 % и 56 % от европейците.

3. Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците, следвана от тероризма

Имиграцията е главното предизвикателство, пред което ЕС е изправен понастоящем (39 %, +1). Тероризмът е на второ място (38 %, -6 пункта), като изпреварва с голяма разлика икономическото положение (17 %, -1), състоянието на публичните финанси на държавите членки (16 %, -1) и безработицата (13 %, -2). Основните проблеми, будещи загриженост на национално равнище, са безработицата (25 %, -4) и имиграцията (22 %, няма промяна).

4. Проучване за бъдещето на Европа

Положително мнение за Европейския съюз имат75 % от европейците, като най-високите резултати са в Литва (91 %), Дания (89 %) и Нидерландия (87 %).71 % от европейците мислят, че ЕС е „място на стабилност в един будещ тревога свят“ (+5 от 2016 г. насам).

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.