Комплект учебни материали за учителите помагат да се опознае селското стопанство на ЕС

Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със селското стопанство като източник на тяхната храна. Те не осъзнават и важната роля, която играят фермерите – в нашето общество и икономика – не само за осигуряването на храна, но също така и за защитата на околната среда и природните ресурси, както и за опазването на жизнеспособността на провинциалните и селските райони. Настоящият комплект учебни материали е създаден в отговор на тази липсваща връзка.

Всички ресурси можете да намерите тук:

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.