ПЪРВОТО ЛЯТО БЕЗ РОУМИНГ В ЕВРОПА

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС.

Според експресно проучване на Евробарометър, публикувано вчера, голямо мнозинство от европейските граждани признава ползите от роуминга без допълнителни такси. Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в ЕС, без да плащат допълнителни такси — все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 71 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 72 % смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. Осведомеността за новите правила нараства до 86 % сред тези, които са пътували след 15 юни.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Това е конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските граждани. Роумингът като у дома функционира: потребителите го оценяват, потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите.“

Пътниците започват да променят навиците си Експресното проучване на Евробарометър относно роуминга беше проведено в края на август след ваканционния период. Резултатите показват, че през това лято — първото без допълнителни такси за роуминг за пътуващите в ЕС — хората са започнали да променят поведението си, когато използват мобилните си телефони в чужбина:

  • Делът на пътниците, които са използвали мобилни данни при роуминг толкова често, колкото у дома, се е удвоил сред лицата, които са пътували след 15 юни 2017 г. (31 %) спрямо онези, които са пътували през месеците преди това (15 %).
  • Делът на пътниците, които никога не са използвали пренос на мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина след 15 юни 2017 г. (21 %) в сравнение с месеца, предшестващ тази дата (42 %).
  • Като цяло, използването на мобилни телефони в чужбина се увеличава, като по-малко пътници изключват телефоните си (12 %) в сравнение с преди 15 юни (20 %). При все това 60 % от пътуващите все още ограничават ползването на мобилни телефони при пътуване в друга държава — членка на ЕС, от 15 юни 2017 г. насам, в сравнение с използването на мобилни телефони в своята страна.
  • Отражението от премахването на таксите за роуминг за пътуващите в чужбина се потвърждава и при сравнение с проучване на Евробарометър от 2014 г., което показа още по-голямо ограничаване на ползването на роуминг, отколкото през месеците преди 15 юни 2017 г.

Операторите отбелязват увеличение на роуминга на данни и на обажданията Мобилните оператори вече виждат промяната в поведението на пътниците в мрежите си. Няколко оператори отбелязаха значително увеличение на трафика на данни, което се дължи на пътуващите потребители. Това увеличение през лятото бе неколкократно в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, а в някои случаи дори и повече). Въпреки че част от увеличението отразява общия годишен ръст на потреблението на данни в рамките на националните пазари, IP/17/3241 съществена част от него може да се отдаде на новите правила за роуминга. Повишението на повикванията в роуминг, макар и по-слабо изразено, е също значително. В отговор на това мобилните оператори в посещаваните от туристи места съобщават за значителни инвестиции в мрежите си, за да използват възможността, предоставена от нарасналото търсене от страна на пътниците.

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата. След първото лято без допълнителни такси за роуминг може да се отбележи, че като цяло мобилните оператори спазват новите правила. Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулатори, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите се ползват от премахването на таксите за роуминг.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.