РАБОТА В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В институциите на ЕС работят над 40 000 души от 28-те държави — членки на ЕС. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открити конкурси за подбор на служители за постоянни и временни позиции. Освен постоянен персонал ЕС също така набира договорно наети лица и срочно наети служители, предлага стажове и поддържа бази данни за експерти в различни области. Всеки желаещ да работи за ЕС трябва да се обърне първо към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). На нейния уебсайт е обяснен процесът на подбор и са публикувани съвети относно подготовката за конкурси. Назначаване на постоянни служители EPSO организира открити конкурси за подбор на постоянни служители. Чрез поредица от тестове и оценки се проверяват уменията на кандидатите, за да се гарантира изборът на най-добрите от тях. Всяка година се организират конкурси за администратори, лингвисти, устни и писмени преводачи, секретари и други категории персонал. – Кандидатите трябва да умеят да работят в екип, да имат изразен интерес към младежките политики и желание да натрупат опит в неправителсвения сектор. В началото на стажа YOUThub ще проведе кратко въвеждащо обучение за начина на работа на организацията, онлайн обучение за дигитални умения и Google Analytics, писане на постове и дигитално оформление на изображения. В края на стажа участниците ще получат сертификат и препоръка. Кандидатства се чрез онлайн апликационна форма. Крайният срок е 3 септември.

EPSO набира служители за всички институции на ЕС:

Европейския парламент – в Брюксел, Люксембург и Страсбург (Франция)

Съвета на Европейския съюз – в Брюксел

Европейската комисия – в Брюксел (Белгия) и Люксембург.Комисията е най-големият работодател сред институциите на ЕС – нейните служители работят в Европа и в служби по света. Съществуват множество специализирани работни места, например за хора с квалификации в областта на науката, езиците или статистиката/икономиката

Съд на Европейския съюз – в Люксембург

Европейската сметна палата – в Люксембург

Европейския икономически и социален комитет в Брюксел Комитета на регионите – в Брюксел

Европейския омбудсман– в Страсбург Европейския надзорен орган по защита на данните – в Брюксел.

Към която и институция да проявявате интерес, процедурата за подбор и видовете договор са едни и същи. Постоянните служители се разделят на администратори и асистенти.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.