НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ОБЯВИ СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 Г.

 

Срок за кандидатсване: 10.08.2017 (11:00) – 25.09.2017 (15:00)                    Допустими кандидати: Юридически лица  

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.

Всички подробности – тук:

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.