Инициатива за повишаване на уменията

Четенето, писането, правенето на прости изчисления и използването на компютър са неща, които правим ежедневно, като на практика прилагаме нашите основни умения, често без дори да забележим.
Това обаче не важи в еднаква степен за всички. За почти 70 милиона души в Европа тези прости задачи, които другите считат за даденост, са изпитание.
Независимо дали са заети, безработни или икономически неактивни, инициативата „Повишаване на уменията“ ще даде нова възможност на тези хора чрез установяването и признаването на знанията и уменията, които те вече притежават, предлагайки им допълнително образование и обучение, което в крайна сметка би довело до нова квалификация.

Повече за това – от следния инфолист:

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.