Как се прилага европейското право – последен мониторинг

Всяка година Европейската комисия изготвя годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС от държавите-членки.

Съгласно 34-ия годишен доклад през 2016 г. има значително увеличение (с 21%) на откритите дела за нарушение в сравнение с предходната година, достигайки връх от пет години. Това буди тревога, защото неправилното прилагане на правото на ЕС отнема на гражданите и бизнеса права и ползи.

Как изглеждат нещата за България – EU28_factsheet_2016_bg_0

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.