Брой 3-ти за 2017 на Е-инфо бюлетин на Европа Директно – Плевен

Можете да прегледате и свалите в PDF формат от тук – ЕД 3, 2017

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.