Реакции на ЕС в отговор на САЩ за Парижкото споразумение

Председателят на Европейския парламент (ЕП) Таяни заяви: „Парижкото споразумение е живо и ще продължим да работим по него“ и така отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за оттеглянето на страната от Парижкото споразумение за климата.

Pacta sunt servanda [лат. Договорите трябва да се спазват]. Парижкото споразумение трябва да бъде спазено. Това е въпрос на доверие и лидерство“, заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия).

„Тези, които избират да останат извън споразумението, ще пропуснат историческа възможност за гражданите, икономиката и планетата. ЕС ще продължи да води усилията срещу изменението на климата и да бъде световен център за привличане на инвестиции, иновации и технологии, създавайки нови работни места и повишавайки конкурентоспособността“, добави той.

Понастоящем Европейският парламент работи по три законодателни мерки за прилагане на Парижкото споразумение: реформата на пазара на въглеродни емисии (EU ETC) след 2020 г. (докладчик Джули Гърлинг), Регламента за споделяне на усилията за постигане целите за 2030 г. (докладчик Гербен-Ян Гербранди) и Регламента за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (докладчик Норберт Линс).

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.