60 години европейско семейство

60-годишнината от подписването на Римския договор, която Европа отбеляза през март 2017 даде повод за размисъл и дискусии за бъдещето на Европейския съюз. Но това е сериозен повод да погледнем в годините назад и оценим какво се случи на Стария континент за тези 60 години.

В момент, когато някои от основните принципи, които досега са подкрепяни от демократичните държави и развитието икономиките търпи предизвикателства, нека си припомним какви са били първоначалните цели на европейската интеграция.

Историята на ЕС е една история за мир, демокрация, солидарност и свобода, но също така и на просперитет, равенство, благосъстояние и устойчивото развитие. Струва си да помним принципите, които ни обединяват като европейци, както и общите ни успехи. Имало е пречки по пътя. Ето защо, точно сега е необходим диалог, размисъл и обсъждане.

В това издание на всички 24 езика на ЕС са представени основните стъпки и постигнати успехи на европейското семейство за неговите 60 години заедно.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.