#EU60 – Лидерите на страните-членки на Европейския съюз се обединиха около идеята за единство в новата Римска декларация

На 25 март 2017 при официалното отбелязване на 60-та годишнина на Римкия договор, лидерите на страните-членки на Европейския съюз се обединиха от идеята за единство при подписването на новата Римска декларация, която урежда взаимоотношенията за бъдещето на организацията.Няколко основни точки бяха заложени в декларацията, които допълниха т.нар. Бяла книга на ЕК.

Опасенията за „Европа на различни скорости“, които бяха „разчетени“ в Бялата книга, всъщност са малко основателни, поне по отношение тълкуването на терминологията. По този повод ще цитираме проф. Ингрид Шикова, която коментира темата така:  „Ако ще употребяваме думата скорост, то Европа е на много скорости. Дори и в момента тя е на различни скорости. Имаме най-различни конфигурации. В своята нова книга „Последният шанс за Европа“ Ги Ферхофщад от Европейския парламент е очертал 12 съюза на европейско ниво – Шенгенско пространство, Банков съюз, Петентен съюз и др., в които не участват всички държави. Тази разпокъсаност на интеграцията до известна степен съществува и сега. Дори, не е съвсем правилно да използваме и многоскоростна Европа. Когато говорим за Европа на различни скорости, си представяме една посока, по която всички вървим. Някои карат по-бързо, а други малко по-бавно, но всички вървят в една посока. В момента ситуацията не е такава. Не всички искат да вървят в една посока. По-скоро си представям едно ядро и едни свободни електрони около него.

Нека погледнем икономическия и паричен съюз – всички ли искат да участват в него? Дания иска ли? Не иска, ние може би искаме. Тоест виждате, че няма една посока, в която всички да вървят. Аз дори престанах да я наричам Европа на различни скорости. Мисля, че едно по-правилно определение би било, Европа на различните групи, каквито са Вишеградските страни, например. Във Версай видяхме как се събраха големите държави членки. Те също имат свои виждания за бъдещето на Европейския съюз. Ние с Румъния също ще обсъждаме тези въпроси. Ситуацията тепърва ще се обсъжда. До края на годината трябва да има визия за това как ще върви Европейският съюз и как ще се движат страните.

Според мен важното е, не само да казваме, ние не искаме Европа на много скорости, а да ни е ясно, как да не останем в най-изоставащата скорост или както често се казва в периферията. Това е основното, към което трябва да се стремим като страна член на ЕС.“

Пълният текст на приетата в Рим Декларация, можете да намерите тук!

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.