Младите българи с позитивни нагласи към ЕС

Тенденцията българите да са по-склонни да се доверяват на повече на европейските институции, отколкото на националните такива се запазва и през есента на 2016 г., според данни на Евробарометър.

Основните теми, засегнати в последното представително проучване за България са свързани с отношението и доверието към Европейския съюз, неговите институции, националните институции, степента на разбирането и отношението към приоритетите на Европейския съюз, отношението към миграцията

Най-младите българи са най- оптимистично настроени към развитието на нещата в ЕС – 61% от българите между 15 и 24- годишна възраст и 56% от българите между 25 и 39 години намират посоката за развитие на нещата в ЕС за правилна.

Всички данни за България можете да видите в доклада „Общественото мнение в Европейския съюз“.

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.