Ново за общественото здраве и редките болести в Европейски съюз

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С Европейските референтни мрежи (ЕРМ)

Това са виртуални мрежи, в които участват доставчици на здравно обслужване от цяла Европа. Те се създават за разрешаване на проблеми, свързани със сложни или редки болести, за които са необходими високоспециализирано лечение и концентрация на познания и ресурси. Здравните системи в Европейския съюз имат за цел да осигуряват висококачествено, икономически ефективно здравно обслужване. Това е особено трудно, когато става дума за редки или слабо разпространени сложни заболявания. Около 30 милиона души в ЕС страдат от между 5000 и 8000 редки болести.

Първите ЕРМ започнаха работа през март 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС. 24-те ЕРМ работят по редица тематични въпроси, включващи заболявания на костите, рак при децата и имунна недостатъчност.

Как функционират мрежите?

При прегледа на диагнозата и лечението на пациентите координаторите на ЕРМ свикват „виртуални“ консултативни съвети на медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специално създадена за целта ИТ платформа и средства от областта на телемедицината.

Процедурата и критериите за създаване на ЕРМ и избор на членовете им са определени в законодателството на ЕС.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.