Договорът от Рим става на 60 години

#eu60 | Тази година се навършват 60 години от договора от Рим – 25 март 1957. Подписан от 6 страни: Белгия, Италия, Западна Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция, той слага основите на Европейския съюз със създаването на Европейската икономическа общност /ЕИО/. От тогава Европа има общ пазар, митнически съюз и общи политики.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.