В подкрепа на младите лидери

Европа Директно – Плевен бе част от обучителния семинар за членовете на Младежки парламент – Плевен, проведен на 19 и 20 ноември 2016г.sl377576-tile

„Мисията е възможна“ за младите хора, избрали активно гражданско и социално поведение. Избрали да правят нещо за своя малък свят, тук и сега. Лидерските качества не идват като даденост, а се развиват, градят и надграждат. Инвестицията в себе си е водеща за днешните млади и ние с радост  даваме своя принос към нея.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.