Обзор на образованието и обучението в България от 2016 г.

Обзорът на образованието и обучението е годишна публикация, в която се проследява развитието на образованието и обучението в ЕС. Международните сравнения и анализите по страни в рамките на Обзора подхранват дебатите по приоритетните теми в областта на образованието и обучението и националните дебати за реформи в образованието. Той е надежден и актуален източник на информация, който помага на държавите от ЕС да се учат една от друга.mon

Какво казва документът за България към 2016 година, можете да видите от следния линк:

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.