ДОГОВОРЪТ ЗА ЕС ОТ ЛИСАБОН

Договорите за Европейския съюз са всъщност формален израз на демократично сътрудничество, основано на закона
Започва се през 1952 г. с договора за Европейска общност за въглища и стомана
През 1958 г. следват Договорите от Рим: Европейска икономическа общност и Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ)
1987 г.слага началото на Единен пазар чрез Единен европейски актpicture1
От 1993 г. е Договорът за Европейски съюз - Маастрихт
През 1999 г. последният е сменен с Договор от Амстердам
Договор от Ница идва през 2003 г., а
последният договор за ЕС е от 2009 г. - Договор от Лисабон.
Какво промени т.нар. Лисабонски договор?
Тук Ви предлагаме едно кратко резюме с отговор на този въпрос.
 
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.