Октомври 2016 – европейски месец на кибер сигурността.

През целия месец, който се оргf7075956-a70d-471e-9378-6f9d6dd5a0d0анизира от Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност ENISA, над 300 събития, обучения, съвети и онлайн викторина, ще се проведат в 27 страни членки.
Тази година Cyber Security месеца ще се фокусира върху сигурността в банковия сектор, кибер безопасност, обучение за реакция срещу кибер и мобилен зловреден софтуер.
Cyber Security месец е ключова част от стратегията кибер сигурност на ЕС, с коята се цели да се повиши осведомеността на хората за ключовата роля, която могат да играят в осигуряването на сигурността на мрежите и информационните системи.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.