Цифровизацията – начин за разпространение на културното наследство на Европа

logo_europeanaНие променяме света чрез културата! Нашата цел е да осигурим по-лесен достъп и използване на европейското културно наследство за работа, обучение или удоволствие.

Един адрес в Интернет, плод на инициатива, съфинансирана от  Европейския съюз осигурява достъп до  53 522 845 произведения на изкуството, артефакти, книги, видео и аудио от цяла Европа. Началото на проекта е сложено официално през ноември 2008 г. http://www.europeana.eu/portal/bg

Трудно е да си представим културния живот днес, без никакви библиотеки, архиви и музеи. Те са важни за обществото, колкото и да са стари и архаични на пръв поглед. Една от най-важните роли, която те имат е да са пазител на културното наследство.

Цифровите технологии предлагат нови и иновативни начини ценните колекции да станат по – достъпни за сегашните и бъдещите поколения – представени онлайн, те излизат отвъд границите на Европа.

Europeana е пример за това. Като цяло, Европа има 27 милиарда страници на архивни документи и 11 милиона часа аудио материали в музеи, библиотеки, филмовите архиви и други институции за културно наследство. Това е огромно културно съкровище, което не трябва да се заключва. Необходимо е да се дигитализира и за бъдещите поколения.

Европейският съюз е много повече от една зона за свободна търговия и икономическата общност. Той е също богато разнообразно културно общество. Информираността за нашето културно наследство е от жизненоважно значение, ако искаме то  да бъде запазено за бъдещите поколения. Без цифровизация, културното наследство на Европа може да започне да губи своята актуалност. Това е нещо, което ние не можем да позволим да се случи.

 

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.