СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА 2016 Г. КЪМ ПО-ДОБРА ЕВРОПА — ЕВРОПА, КОЯТО ЗАКРИЛЯ, ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАЩИТАВА

BRUSSELS, Jan. 21, 2015 Prime Minister of Norway Erna Solberg (L) and European Commission President Jean-Claude Juncker (R) give a joint press briefing after their meeting at the EU headquarters in Brussels, Belgium, Jan. 21, 2015. (Xinhua/Ye Pingfan) (Credit Image: © Ye Pingfan/Xinhua/ZUMA Wire)

Всяка година през септември, председателят на Европейската комисия се изправя пред Европейския парламент с реч, в която направи преглед на постиженията на изминалата година и представя приоритетите за следващата година. Председателят посочва как Комисията ще обърне внимание на най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. Речта е последвана от разискване по време на пленарното  заседание. Тази реч всъщност поставя началото на диалога с Европейския парламент и със Съвета на ЕС, за да се подготви работната програма на Комисията за следващата година.

В тази брошура, можете да намерите пълния текст на речта на Жан Клод Юнкер за състоянието на Съюза, 2016 г. от 14 септември.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.