application/x-httpd-php user.php ( PHP script text ) Европейски информационен център Европа Директно - Плевен

Revise Report Howto Copyright a Book When you’ve made something original, like a book, you need to make sure that your workwhether revealed or unpublished[1] secured. Unlike popular belief, giving a duplicate of the sort out mail that is certified to oneself isn’t an ample method of acquiring copyright. Official enrollment is necessary before you have any power to do something against an individual who is stealing or cashing in on your work, although copyrighting your work through commonlaw is a means of demonstrating that the work is your own. Read the remainder of this entry »

   

На 31 март 2016 год. в хотел „Рамада”, София Платформа АГОРА ще проведе Церемонията за наградите в ежегодния си конкурс, в която ще участва и Информационен център „Европа Директно – Плевен”.

arora

За седма поредна година, ще бъдат наградени пет читалища от страната, които заедно с хората от съответното населено място са допринесли за подобряване на живота на хората и са предизвикали промяна на своя град или село. Петте финалисти в категориите: „Общностно развитие”, „Солидарност и хуманност”, „Изкуство и култура за развитие”, „Перспективи за израстване”

и „Най-продуктивно партньорство” ще получат и специалните награди на Информационен център „Европа директно – Плевен”.

В залата, в която ще се състои Церемонията ще ще бъде подреден информационен щанд с подходяща литература и информационни материали. Управителят на центъра ще модерира събитието и ще представи предстоящите му инициативи през 2016 год., свързани с разпространение на информация за Европейските институции и политики, чрез мрежата на читалищата в област Плевен.

Събитието се организира от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация «Чарлз Стюарт Мот», в партньорство с: Комуникационна агенция PRoWay,  Университетското издателство „Св. Климент Охридски”PocketBook и  Хотел „Рамада София”.

Конкурс АГОРА се реализира с медийната подкрепа на Българското национално радиоdir.bg и информационен портал за НПО в България ngobg.info.

   

paintЕвропейски информационен център Европа Директно – Плевен се присъединява към инициатива на един от нашите местни партньори – народно читалище “НАПРЕДЪК 1871″ – гр. Никопол.

Обявяваме конкурс, чийто подробни условия, можете да намерите в прикачения файл, ако последвате този линк! http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2016/03/България-11.pdf

Центърът ни ще бъде бъде представен в журито на конкурса, ще осигури подаръци за всички участници – полезни издания и литература и ще връчи своя специална награда.

Надяваме се да срещнем много прекрасни творби и участници!!!

   

91d4afc8c1643a159b2d224801be6e37 bgДа бъде направена оптимизация на разходите за Председателството на Съвета на ЕС, като и трите страни в Тройката – България, Великобритания и Естония, се обединят около общи инициативи и принципи за намаляване на отделяните средства. За това се разбраха  вицепремиерът по координация на европейските политики и институционални въпроси Меглена Кунева и британският министър по европейските въпроси Дейвид Лидингтън, съобщават от вече активния уеб-сайт, посветен на българското председателство. http://www.eu2018bg.bg/

Сред обсъжданите инициативи са част от неформалните съвети да бъдат провеждани в Брюксел или само в един град на страната-председател, използване на новите технологии за повече електронно базирано Председателство и съвместни проекти на трите страни, вместо отделни. Една от обсъжданите идеи беше за съвместни кампании за популяризиране на Председателството и на европейските теми сред гражданите на трите страни, което да доведе както до повече ефективност за разпространение на посланията, така и до оптимизация на разходите.

Двамата министри се обединиха около идеята да има пресечени точки между културните програми, съпътстващи Председателството, в това число да бъдат представяни изложби и концерти на български творци във Великобритания и обратното.

Кунева и Лидингтън обсъдиха също така възможностите за командироване на експерти – както български, така и британски, в съответната страна по време на подготвителната фаза на Председателството. Дискутирана беше и възможността за въвличане на авторитетни международни неправителствени организации в процеса на определяне на приоритетите.

Българският вицепремиер посочи, че за страната ни приоритети ще са миграцията, сигурността и енергийният съюз, докато британският й колега коментира, че приоритетите, които неговата страна ще предложи, ще бъдат насочени към подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Двамата обсъдиха постигнатото в понеделник вечерта споразумение между Турция и ЕС, като посочиха, че очакват процесите по ускоряване на преговорите за членство и визовата либерализация да доведат до положителни демократични промени в Турция.

По-рано днес вицепремиерът проведе среща и с комисаря по въпросите на модерното робство и трафика на хора Кевин Хайланд. Двамата обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството между българските и британските правоохранителни органи – както двустранно, така и в рамките на Европол и Евроджъст. Хайланд беше категоричен, че сегашното сътрудничество дава много положителни резултати и броят на идентифицираните жертви на трафик и разкритите трафикантски канали от България за Великобритания се увеличава. И двамата определиха мигрантската криза в Европа като едно от най-големите предизвикателства в борбата с трафика на хора.

   

Картина1 Днес, 10 март 2016 г. от 9.30 часа, в залата на Община ПЛЕВЕН ще се проведе информационен ден, организиран от Европа Директно – гр. Плевен, при Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА и Министерство на културата, съвместно с Община ПЛЕВЕН. Събитието е с вход свободен и е насочено към всички юридически лица с дейност в областта на културата и гражданското общество. Екип от Министерство на културата ще представи  две от програмите на ЕС, по които ще може да се кандидатства, а именно Програма „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ 2014 – 2020. По време на информационния ден ще се представят целите, приоритетите, както и особеностите на двете програми. Ще бъдат показани и обяснени документите за кандидатстване, а всички заинтересовани ще могат да зададат своите въпроси към представителите на министерството както по отношение същността на евро-програмите, така и по отношение на методиката за кандидатстване.

Организаторите канят общините в областта, представителите на неправителствения сектор, както и фирми, с дейност в сферата на културата (продуценти, издателства, дизайнерски и архитектурни студия и пр.) на територията на града и региона; всички културни институти – музеи, галерии, театри в Плевен, както и “пространства” за културни събития като читалища, университети и образователни институти. Информационният ден представлява интерес за всички юридически лица, с дейност в областта на културата и гражданското общество, които имат право и възможност да кандидатстват по двете европейски програми от новия програмен период 2014-2020.

Картина2

Програма „Творческа Европа“ и в частност Подпрограма „Култура“подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

С оглед на сериозните предизвикателства и проблеми пред Европа за следващите седем години, програма „Европа за гражданите” е един от основните механизми на Съюза за стимулиране на активното европейско гражданство и чувството за европейска идентичност. В съответствие с глобалната цел за доближаване на Европейския съюз до неговите граждани, програма „Европа за  гражданите” цели да допринесе за разбирането на ЕС – неговата история и многообразие, както и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.

 

   

d.dЦентър Европа Директно – Плевен взе участие със свой представител в двудневен семинар на 2 и 3 март в Брюксел.  Във фокус  беше поставена Работната програма на Европейската комисия за 2016 год. и нейните приоритети. Бяха дискутирани теми, свързани с бежанската криза и емиграцията, икономическия и паричен съюз, измененията на климата, единният цифров пазарБез име.

Във втория ден на семинара, интерес  предизвика темата за младите хора и подходите за ефективния достъп до тях, включително и  с  подобряване на онлайн комуникацията.  Акцент беше поставен върху формата и съдържанието на информационните материали, избора на конкретните информационни онлайн-канали. Бяха отправени конкретни препоръки и съвети за  интерпретирането на информацията, съобразно характеристиките на целевите публики.

Българската група беше официално поздравена от модератора на семинара Г-жа Katrina Sichel – медиен и комуникационен специалист, по случай Националния празник на България – 3 март. Вечерта, в заседателната зала на Европейския парламент българската група беше част от гостите на театралния спектакъл „Духът на поета” на Стефан Цанев, постановка на Маргарита Младенова, представен от актьорите  Христо Мутафчиев, Валентин Танев и Павлин Петрунов.

Участието на представителите на центровете Европа Директно – Плевен, Враца, Благоевград, Видин, Хасково, Кюстендил и Варна беше изключително полезно за надграждане на знанията и уменията в сферата на комуникационните и информационни дейности, но и емоционално и зареждащо с нова енергия и ентусиазъм.

   

Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическите и социалните предизвикателства в държавите членки на ЕС, т.нар.доклади по държави. Докладите са инструмент в рамките на оптимизирания европейски семестър за координация на икономическата политика с цел мониторинг на реформите на политиките и ранно предупреждение за предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки.

Какво отчита докладът за България?знамена

-Българската икономика постепенно излиза от кризата, но все още не се наблюдава широкообхватно възстановяване. Необходимата фискална консолидация подтиска вътрешното търсене, а все още съществуващите рискове оказват разубеждаващ ефект по отношение на частните инвестиции

- Оставащите дисбаланси във финансовия сектор пречат на ефективността на финансовото посредничество и разпределянето на капитал в икономиката. Приключването на неотдавна предприетите прегледи на банковия, застрахователния сектор и на пенсионните фондове ще представляват важна стъпка за укрепване на финансовата система и за привеждането ѝ в състояние да предоставя подкрепа на започващото възстановяване.

- Външната позиция на страната като цяло се е подобри допълнително, но продължават да съществуват рискове. Подобряването на нетната външна позиция бе породено предимно от структурно подобрение на салдото по текущата сметка и доведе до снижаване на брутния външен дълг, като намали рисковете.

 

   

Уважаеми Госпожи/Господа,europedirect

ще Ви бъдем благодарни, ако отделите няклко минути за попълване на анкетно проучване, целящо да оцени степента на ефективност на работата на мрежата Европейски информационни центрове Европа Директно.

Проучването е он-лайн и е достъпно на български езин на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2013-2017-EDICs?surveylanguage=bg

   

Българските граждани запазват одобрението си към Европейския съюз и неговите институции и са склонни да се доверяват повече на тях, отколкото на националните институции. Това сочат резултатите от допитването Евробарометър 84, проведен в края на миналата година. Пълният текст на Националния доклад за България может да видите от този линк: 

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2016/02/eb84_bg_bg_nat.pdfIMG_20151020_104247

Почти половината от българските граждани вярват на Европейския парламент, но в същото време три четвърти от тях се отнасят с недоверие към българското Народно събрание. Доверието в Европейската комисия е 41%, а това в националното правителство – 23%.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор “Бюджет и човешки ресурси” заяви: “Високото доверие в европейските институции е знак, че хората оценяват работата, която вършим. Това не трябва да ни успокоява. Продължаваме да търсим решения на проблемите, които ги вълнуват – бежанската криза и мерките за ограничаване на незаконната миграция, запазване на свободата на движение, допълнителен ръст на икономиката. Така гражданите ще бъдат те сигурни, че Европейският съюз им помага да живеят по-добре.”

Общественото мнение у нас е категорично, че възможността за свободно движение на хора, стоки и услуги между страните-членки е най-положителният аспект от членството на страната в Европейския съюз. 75% от българите го посочват като един от трите най-положителни резултата, а 42% го поставят на първо място.

В контекста на мигрантската вълна към ЕС от 2015 г.  преобладаващата част от обществото (68%) се обявява за създаване на обща европейска политика по отношение на мигрантите и особено за въвеждане на допълнителни мерки срещу незаконната имиграция – 95%.

Мнозинството от българите (58%) подкрепят идеята за споразумение за свободна търговия и инвестиции между двете водещи световни икономики – ЕС и САЩ.

   

Just how to Define a Document in APA Format

Posted 22.02.2016 By eurodirect

Are you want the ENTP personality kind? ENTPs favor instinct and Thinking’s two mental capabilities. Being an NT (iNtuition-Thinking), you need to recognize it! Coastal power plants could face tougher At minimum, thus, you will want work where you stand regularly challenged to comprehend methods and points can be difficult to know what career or job to look for and to get going on your search, although not merely is it difficult to find work. Here are a few tips of things to search for in an ENTP job fit that might be much more motivating and energizing for that long term, beneficial even for you ENTPs, the sort that may like the notion of a brand new job over following through together with the recent one. Read the remainder of this entry »

   

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ на тема: „Единният цифров пазар на Европейския съюз и възможностите пред малките и средни предприятия в България и другите страни членки“ знамена

Изграждането на единен цифров пазар е един от ключовите приоритети на Европейска комисия (ЕК) и нейния председател Жан-Клод Юнкер. В съвременните условия на цифровизация на европейските икономики и общества, единният цифров пазар се очаква да генерира допълнителен растеж в рамките на Европейския съюз (ЕС), да създаде нови работни места, особено за младите хора, както и да допринесе за изграждането на икономика, основана на знанието. Според изчисления на ЕК, с премахване на излишните регулации и обединяването на отделните цифрови пазари на 28–те страни членки, общносттa може да спечели допълнително по 415 млрд. евро годишно, което би довело до нарастване на съвкупния брутен вътрешен продукт на ЕС с 3%.В тази връзка, с цел постигане на по-голяма публичност на Стратегията за единния цифров пазар в Европа сред младите хора в България и провокиране на обществен дебат относно възможностите, които единният цифров пазар може да предостави както на фирмите в България, така и в останалите страни членки, Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира настоящия Конкурс за студентско есе.

Критерии за участие в конкурса:
• В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.

Изисквания към есето:
• Есето не трябва да надвишава 1500 думи.
• Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.

Краен срок:
Крайният срок за изпращане на студентските есета е 20 март 2015 г. Есета, подадени след тази дата, няма да бъдат разгледани от журито.

Оценяване на есетата:
Есетата, получени в рамките на конкурса, ще бъдат оценени от независима тричленна комисия от доказани експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите по време на оценяването е гарантирана.

При оценка на есетата комисията ще се ръководи от следните принципи:
• оригиналност на идеята;
• яснота на структурата;
• стил на представянето;
• значимост на съдържанието;
• релевантност на направените предложения;
• приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие в конкурса: Моля, изпратете своето есе, като попълните формуляра за кандидатстване.

След прецизна оценка от страна на тричленната комисия, ще бъдат отличени трите най-добри есета, а авторите им ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции!

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация за конкурса не се колебайте да се свържите с нас!
e-mail: epi@epi-bg.org
тел.: 02 952 29 47.
   

Европейски информационен център Европа Директно – Плевен стана съорганизатор и пряк участник в Общинския рецитал-конкурс „Левски вечно ще живее’2016”, гр. Кнежа.

Честването на Апостола на свободата придоби европейско измерение, чрез презентацията на Даниела Димитрова, с която творческото съби7-tileтие беше открито. Участваха 23 индивидуални участници и 7 художествени колектива, на възраст от 6 до 20 годинини. Препълнената зала на Народно читалище „Борба”, гр.  Кнежа събра повече от 450 зрители.

Специалната награда на Център Европа Директно – Плевен беше присъдена на младежите от Клуб „Корени” на Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа.

Всеки участник получи грамота за участие и книги от библиотеката на Центъра. На 19 март, участниците от Клуб „Корени”, официално ще получат плакета на Европа Директно – Плевен, по време на пресконференция в Прес-клуба на БТА, гр. Плевен, за да бъде широко популяризирана инициативата, чрез местните и регионални, печатни и електронни медии.

   

Европейски инфSID2016-vertормационен център Европа Директно- Плевен ще се включи в отбелязването на 9 февруари 2016 – поредният  международен Ден за безопасен интернет.

Идеята на Европейската комисия, родена преди г12 години е  ежегодно, на втория вторник на втория месец  да се привлича  вниманието към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства от децата и младите хора, най-вече от децата и младите хора.

В Европа съществуват национални центрове за безопасен интернет – членове на европейската мрежа от центрове Insafe.

 

Темата за Деня за безопасен интернет през 2016 г. е

Дай своя принос за по-добър интернет

Play your part for a better internet.

Миналата година, кагото се отбелязваше Деня, в Дома на Европа – информационния център на Европейската комисия и Европейския парламент, се състоя публична дискусия: „Има ли България национална политика за защита на децата от онлайн сексуална експлоатация?“. Готава във видео обръщение към участниците депутатът в Европейския парламент Мария Габриел заяви: „Единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, включващи превенция, може да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн.“

   

lichna_karta5Днес е Европейският ден за защита на личните данни! ‪#‎EUdataP‬

Не забравяйте, че онлайн разкривате повече, отколкото очаквате. ‪#‎DPD2016‬

По този повод, ви предлагаме едно полезно Решение на Съда на Европейския съюз от 13 май 2014г. по дело С-131/12, Google Spain, свързано със Защитата на личните данни в епохата на интернет. Целия материал, публикуван в изданието “Правен свят” можете да видите тук: http://legalworld.bg/40799.zashtitata-na-lichnite-danni-v-epohata-na-internet.html

 

 

   

На 19 януари 2016 в зала „Плевен” на Областна администрация се проведе планираният в годишната програма на Европейски информационен център Европа Директно – Плевен еднодневен младежки форум „Искаме думата!”.

За неговата организация и провеждане екипът ни привлече за свои партньори: Плевенски обществен фонд «ЧиталиНово изображение-tileща» – приемна структура на Европа Директно, Сдружение «Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи», Плевен, Сдружение на селската младеж ЗАЕДНО – Плевен, ОИЦ – Плевен, Младежки информационно-консултантски център «Барометър» – гр. Плевен, РЕКИЦ – Плевен.

В събитието взеха участие активни млади хора от 10-те градове-общински центрове на територията на област Плевен. Младежите имаха възможност да представят свои младежки практики, свързани със защита на европейските граждански права и на европейските ценности.

Специален гост-презнтатор в събитието бе Борис Рангелов – член на младежки екип “Европа” към Представителството на Европейската комисия в България.

Представена бе работата на младите хора от 10-те населени места по проект „Джендър-клубове по форум театър в малките градове”.

Самостоятелна сесия в работната програма на форума бе посветена на Европейската Програма «Еразъм+», чрез която участниците да бъдат информирани за възможностите, които програмата предоставя за продължаване на образованието им в други Европейски страни, за стажуване и трудова заетост, за мобилност чрез програмните дейности за доброволчество и младежки образователни обмени.

 

   

How to Produce a Challenge Statement

Posted 21.01.2016 By eurodirect

The years between 1960 and 1975 were the head of municipal rights progression for African Americans dating back to to Reconstruction and Nat Turneror even prior with the Usa outlawing of the slave trade-in 1808 and the progressive invigoration of abolitionists in the North at the change of the 19th century. Moreover, Asian Americans were introduced by this time against these lenders therefore portrayed during WWII and from the beginning of their migratory years displacing prejudice, in a new lighting. Read the remainder of this entry »

   

Полезно за публичните, обществени библиотеки.

Публикациите, произведени от различните институции на ЕС, агенциите и други органи на ЕС са идентифицирани и са достъпни за широката общественост чрез Службата за публикации, която предлага централизиран достъп до цялото това съдържание чрез уебсайта на EU Bookshop, като PDF файлове, електронни книги или печатни копия.library

Службата за публикации ориентира своите услуги към професионалните библиотекари, които в практиката си  вече не се нуждаят непременно от  физически копия на публикации в своите колекции. Вместо това, публикациите могат да се ползват, чрез интегриране на метаданните в хранилища и да се свържат към съдържанието, което се  съхранява на друго място в електронен формат.

В продължение на няколко години, Службата за публикации предлага достъп до метаданните на тези публикации, чрез различни средства. Напоследък тя направи подобрения в своя онлайн портал за  публичен достъп (ОПАК). В  момента там има повече от 200,000 отделни библиографски записи, който са на разположение на всички 24 официални езика на ЕС.

http://opac.publications.europa.eu/search/query?theme=system

 

   

Вроцлав (Полша) и Доностия / Сан Себастиан (Испания) са европейските столици на културата през 2016 г.

Откриването годината за Вроцлав wroclaw2016http://www.nowyportal.wroclaw2016.pl/, чието мото е Spaces на Beauty, се проведе на  15-17 януари и включи  близо 100 културни събития като концерти, изложби и изложения. Основното събитие в неделя 17 януари представи паради, тръгващи от четирите краища на града и събиращи се на централния Rynek пазара за голям финал, в който взеха участие над 2000 артисти, певци и музиканти.

 

Доностия / Сан Себастиан http://dss2016.eu/eu/ще стартира своята година с поредица от събития в продължение на пет дни, започвайки от  20 януари с  гранд градска фиеста. Официалното откриване ще се състои на 23 януари събота, в Eugenia театър Victoria, последвано от концерт. Тази година се навършват 31 години от учредяването на Европейска столица на програма Култура, един от най-популярните проекти на ЕС, която беше въведена през 1985 г. по инициатива на тогавашния гръцки министър на културата, Мелина Меркури.

 

 

   

Втората  годишна работна програма на ЕК за 2016г. фокусира  внимание върху 10 приоритета и постигане на резултати по тях. juncker-family-photo-crop

Всяка година Комисията приема работна програма, определяща списък на действията, които тя ще предприеме през следващите дванадесет месеца. С работната програма се информират обществеността и съзаконодателите за политическите ни ангажименти да представим нови инициативи, да оттеглим все още неприети предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата работа на Комисията, свързана с това да изпълнява ролята си на пазител на Договорите и да налага спазването на съществуващото законодателство или на редовните инициативи, които Комисията приема всяка година.

Подготовката на тази работна програма започна с речта за състоянието на Съюза, произнесена от председателя Юнкер пред Европейския парламент на 9 септември, и с писмото за намерения, изпратено същия ден от него и от първия заместник-председател Тимерманс до председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета. Работната програма е следствие на конструктивен диалог с Европейския парламент и Съвета. В нея се отправя призив към Европейския парламент и Съвета да помогнат за постигането на бързи и ефективни резултати в най-важните области на политиката.

Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват:

  • Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите
  • Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар, космическа стратегия за Европа, както и европейски план за действие в областта на отбраната
  • Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз
  • Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз
  • Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС
   

За 12 пореден път, от 1 януари 2016 Холандия става председателстваща страна членка на ЕС. Правителството на страната обяви като приоритетни работата по сигурността, по-ефективната роля на Европейския съюз в световен мащаб и устойчивото развитие на европейската икономика.(https://www.government.nl/latest/news/2013/12/13/the-netherlands-to-hold-eu-presidency-in-first-half-of-2016)лого недерланд

Всички срещи, които ще организира холандското председателство, ще се проведат на едно място – сградата Marine Etablissement, за разлика от предходните  холандски председателства, кагото те се провеждаха на различни локации на територията на страната – Решението е взето с цел икономии при логистиката и удобство за гостите, журналистите, преводачите и организаторите, които се очаква страната да посрещне. Избраното място за провеждане на срещите на съвета на ЕС е стар кораборемонтен завод, наречен „Марин Етаблисман“. Сградата е собственост на Министерството на отбраната на страната.

Още през 2015 г. Холандия обяви някои от председателските си приоритети, които до голяма част покриват вече обявените цели на Комисията „Юнкер“: да се подобри качеството и да се опрости брюкселското законодателство; да се намали административната тежест за бизнеса и националните правителства; премахване на пречките пред иновациите и пред вътрешния пазар, допълнителни европейски средства за изследвания в иновации и насърчаване на икономическите реформи на национално ниво.

След Холандия, председател на ЕС през втората половина на 2016 г. ще бъде Словакия.

Първото българско председателство предстои от юли до декември 2018 г.

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.