В Европейския парламент има 751 депутати, които са избрани, за да защитават интересите на гражданите на ниво ЕС. Как са организирани те и как стигат до решенията за европейското законодателство?

Тази обновена инфографика представя основните факти относно Парламента.

Европейският парламент е единствената пряко избрана институция на ЕС и едно от най-големите демократични събрания в света. Членовете на Парламента представляват над 500 милиона граждани. Те се избират веднъж на всеки пет години във всички 28 страни от ЕС.

Политическите групи

Депутатите са организирани в наднационални политически групи, като във всяка една от тях членуват представители на различни страни със сходни политически убеждения. В момента в Парламента има осем такива групи.

Групите имат централно място в работата на ЕП. Те са основни фактори за изграждане на мнозинства за гласуване на законодателни решения, определяне на бюджета или изразяване на позиция по други въпроси. Те задават дневния ред на Парламента и играят решаваща роля в избора на председател на Парламента и на други депутати с важни функции.

Парламентарните комисии

Комисиите на ЕП са профилирани и подготвят решенията на Парламента за окончателно гласуване на пленарно заседание. В момента действат 20 постоянни комисии, 2 подкомисии (по права на човека и сигурност и отбрана; и двете са подкомисии към комисията по външни работи) и две анкетни комисии (с временен характер и разследващи конкретни въпроси – измерването на емисиите от автомобилите и досиетата от Панама).

   

erasmus-logoПрограмата Еразъм за млади предприемачи осигурява съдействие на желаещи европейски предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи се събират и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, при когото остават и работят заедно в продължение на един до шест месеца. Престоят е частично финансиран от Европейската комисия.
Кой може да участва?imgsize.php
– Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
– Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава

Програма „Еразъм за млади предприемачи” е финансирана от Европейската комисия и функционира на територията на участващите по програмата държави посредством отговорните посреднически организации, които са компетентни в осигуряване на подкрепа за бизнеса (например търговски камари, центрове за начален бизнес, бизнес инкубатори и др.). Техните дейности са координирани на европейско ниво от Службата за подкрепа по програма „Еразъм за млади предприемачи”.

Повече информация от този линк!

Отминава август – месецът, в който на 12-то число се отбелязва Международния ден на младежта.

По този повод Евростат публикува интересни визуализации на данни,свързани с младите в ЕС. Тази информация е предназначена предимно за млади хора на възраст 16-29. Тя пyoung-europeansозволява на потребителите да се сравняват с други млади мъже и жени в тяхната страна.

Този инструмент е предназначен също и за родители, които вземат решения, политици, учители и други, които искат да знаят повече за младото поколение в Европа.

„Младите европейци“ се състои от въпроси за живота на младите хора по четири различни теми: семейство, работа, свободно време и проучвания и в интернет.

Интернет страница на Евростат.

   

Равнището на безработицата сред младите хора в Европа е високо и много от тях се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара на труда и да започнат професионалната си кариера. Без име
Drop’pin предоставя тази помощ. Drop’pin е мястото за споделяне на европейски възможности за млади хора. Целта е да се повишат пригодността за заетост и уменията на младите хора и да се улесни преходът между образование и първа работа. Инициативата обединява публични и частни организации, които работят за намаляване на безработицата сред младите хора. Drop’pin работи на две равнища: свързва младите хора с предлаганите обучения и възможности за учене на работното място и свързва организациите една с друга. И в двата случая целта е една и съща: мобилизиране и задействане на всички идеи и ресурси за повишаване на възможностите за заетост на младите хора в Европа. Прочетете още, за да разберете как Drop’pin може да ви помогне да се справите с младежката безработица — като млад човек, като работодател или като преподавател . Пълният текст можете да свалите от тук!

Европейска директива, имаща за цел да увеличи конкуренцията между банките в сферата на платежните услуги, накара Българска народна банка да приеме решение, с което българските банки трябва да започнат да прилагат „приемливи“ такси по платежни сметки за основни операции не по-късно от 1 февруари 2017 г.

Въпросните „приемливи“ такси, които ще се въведат, следва да бъдат по-ниски от средния размер на таксите за платежните услуги, изчислен за предходната календарна година, се казва още в решението на БНБ. Те също така трябва да са по-ниски и от най-ниския размер на таксите, които дадена банка прилага по тарифа. Най-напред, за да бъде изчислен този среден размер на таксите, самите банки трябва да предоставят необходимата информация за това колко са таксували клиентите си през 2015 г. на БНБ. Срокът за това е началото на октомври тази година. След това БНБ ще има две седмици да обработи въпросните данни и на 15 октомври следва да публикува на сайта си средния размер на таксите по въпросните услуги. Освен това според въпросната директива трябва да бъде изготвен списък с не по-малко от 10 и не повече от 20 най-често използвани платежни услуги, всяка от която да се предлага поне от едно местно дружество. За прегледност ще бъде използван само един термин за всяка услуга. Таксите за въпросните услуги трябва да бъдат ясно и кратко описани.бнб
Още на 18 септември тази година Българската народна банка трябва да стартира и специален сайт за съпоставяне на таксите, взимани от доставчиците на платежни услуги. Това задължение на централната банка беше вменено с поправки в Закона за платежните услуги и платежните системи, приет на 20 юли. Интернет страницата ще включва широк обхват от оферти за платежни сметки, обхващащи значителна част от пазара. Независими компании имат право също да разработят такъв сайт и той да бъде цитиран от БНБ, ако отговаря на изискванията по закон.

През месец август имахме редица запитвания от граждани, на които им престоеше пътуване в страни членки на ЕС. Те разбира се получиха своите конкретни отговори, но за обща информация на всички публикуваме едно полезно съдържание.

Без имеКупувате ли самолетни билети и резервирате ли чужди хотели онлайн? Пътувате ли в чужбина за Вашата почивка? Купувате ли разни неща, докато сте там? Наемате ли кола в друга държава?
Ако отговорът е „да“ и ако живеете и пътувате в ЕС, Исландия или Норвегия, тогава тези съвети са за Вас. Те обобщават Вашите права, когато пътувате или пазарувате в чужбина. Вие имате тези права където и да пътувате или пазарувате в тези 30 страни. Ако искате да научите повече, свържете се с местния Европейски потребителски център (ЕПЦ). Този ЕПЦ е част от мрежа (ECC-Net), която съществува специално, за да отговаря на въпросите за трансграничните Ви права.
Пълният текст на съветите можете да отворите и изтеглите от тук!

   

Разнообразие от жанрове, теми и художествени подходи-това обединява трите филма:
À Пайне j’ouvre ле YEUX (Като си отворя очите), с режисьор Leyla Бузид (Франция, Тунис, Белгия, Обединени арабски емирства);
• Моят живот като тиквичка, режисиран от Claude Barras (Швейцария, Франция);
• Toni Erdmann, на режисьора Марен Аде (Германия, Румъния, Австрия).

Финалистите бяха обявени на 26 юли в Рим по време на Дните на Венеция. От октомври до декември, трите филма ще бъдат в основата на Lux филмовите дни 2016. Те ще бъдат показани във всички държави-членки на ЕС. Със субтитри на 24-те официални езика на ЕС. Така наградата Lux Film отново ще опита да представи и подчертае сложността на европейската идентичност. Филмовата награда наградата Lux, осигурявана Европейския парламент е присъдена за първи през 2007 година.
2016_LUX_FILM_PRIZE_FINNALISTES_image_Web_V06_0

   

От 1 юли 2016 г. физически лица, предприятия и публични администрации вече могат да извършват удобни, сигурни и законно валидни електронни транзакции през границите.eidasinfographic2016_s_12940 Правилата на ЕС за електронните подписи, електронни печати, времеви печати, електронна услуга за доставка и удостоверяване на уебсайт, както и електронни документи, сега се прилагат директно във 28 държави-членки. Електронен подпис се признава по същия начин, както писмен такъв в целия ЕС. Трансграничните цифрови сделки са по-удобни и по-сигурни в единния цифров пазар.
Електронните транзакции включват:
• Електронен подпис, т.е. електронен еквивалент на писмен подпис;
• Времево удостоверяване, т.е. датата и часа на електронен документ, който доказва, че документът е съществувал в определена точка във времето и не се е променил оттогава;
• Електронен печат, т.е. на електронен еквивалент на печат , който се прилага в документ, за да се гарантира произхода и целостта;
• Електронно регистрирана доставка, т.е. услуга, която до известна степен, е еквивалентът в цифровия свят на препоръчана поща във физическия свят;
• Удостоверяване на уебсайтове, т.е. доверена информация на интернет страница (например удостоверение), която позволява на потребителите да проверяват автентичността на сайта и неговата връзка с лице / лице, собственик на интернет страницата;
• Правна допустимост на електронни документи, за да се гарантира тяхната автентичност и цялост.
Новата правна рамка за eIDAS е представена най-общо в тази инфографика. Тя обяснява плюсовете и минусите на регламента eIDAS за бизнеса, използващ електронни средства за идентификация и доверителни услуги. Могат значително да се намалят административните разходи, като по този начин се повиши печалбата, което е особено ценно за малките и средни предприятия.
Всичко това се случва в изпълнение на РЕГЛАМЕНТ(ЕС) No 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

Повече подробности: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid

   

Council_of_the_European_Union.svg_-300x257След като Великобритания се отказа , а и едва ли беше нормално, да председателства Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2017 г., както бе планувано се реши, че България ще поеме тази функция на 1 януари 2018 г. вместо плануваното председателство за втората половина на 2018 г.
Тава стана ясно, след като се реши никоя държава членка да не замести Обединеното кралство, а всички председателства се изместват с 6 месеца по-рано.
Към момента Словакия е ротационен председател на Европейския съюз, а от началото на следващата година Тройката ще бъде завършена от Малта. Новото тройно председателство, което трябваше да започне с Великобритания, ще бъде поето от Естония, след което идва редът на България, следвана от Румъния.
В новия план на председателствата, приет от Съвета на ЕС е включена и Хърватия, която по времето на последното планува не бе включена, тъй като се присъедини към Съюза през 2013 г.
Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.
Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.13613144_1175630755833485_4568780559570435149_o

Председателства на Съвета до 2020 г.
Словакия: юли—декември 2016 г.
Малта: януари—юни 2017 г.
Естония: юли—декември 2017 г.
България: януари—юни 2018 г.
Австрия: юли—декември 2018 г.
Румъния: януари—юни 2019 г.
Финландия: юли—декември 2019 г.
Хърватия: януари—юни 2020 г.
Германия: юли—декември 2020 г.

TNЕвропейската комисия организира дискусия на тема: „Насърчаване на инвестициите в образованието чрез инструменти и фондове на EС „.
В дебата ще участват г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт, г-жа Меглена Кунева, Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката; и г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.
Работният език ще бъде английски, с осигурен превод на български език. Подробна покана и програма може да намерите в прикачените файлове.
Събитието ще се проведе на 18 юли 2016 г. в зала 9 на НДК, от 9:00 ч. За участие може да се регистрирате на следния линк: https://ec.europa.eu/…/runner/RegistrationIPESofia2016-07-18

13582118_1736172146634858_8715347461043088580_oПланове за създаване на нова система за граничен контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите на 6 юли 2016г.
Според тях, националните власти все още ще управляват границите си ден за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС, те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО), която бързо да изпрати сборни екипи на място.
„Регламентът за Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще гарантира, че външните граници на ЕС са по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е сребърен куршум, който може да реши миграционната криза, пред която е изправен ЕС, или напълно да възстанови доверието в Шенгенското пространство, но е много необходима първа стъпка,“ каза докладчика Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).12491840_498670890315553_8648840802717015646_o
Кризата с мигрантите в ЕС показа колко е трудно да запазиш контрол над границите си при сериозен наплив от хора. Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, одобрено от Парламента, има за цел да осигури капацитет за бързо реагиране на кризи. Г-н Пабрикс обясни, че страните в ЕС ще спечелят от достъпа до техника и жива сила, които могат да бъдат разположени бързо на техните външни граници: „Ако някоя страна изпитва натиск, тя иска помощ от другите страни и в следващите 5 до 7 дни ще може да получи подкрепа от сили за бързо реагиране, включващи 1 500 гранични служители и техническо оборудване. Това се случва за пръв път в историята на ЕС.“
Решението на Парламента означава, че сега остава само страните-членки да одобрят официално създаването на Европейската гранична и брегова охрана. „В следващите 3-4 месеца тази агенция трябва да започне работа. Надяваме се до края на годината тя да действа“.

image_miniЕвропейската агенция за околна среда / European Environment Agency’s ‪‎EEA‬/ публикува последното си изследване за влиянието на транспорта в ЕС.

Безспорно транспортът има ключово значение за качеството на живот на хората в Европа – той свързва хора, култури, градове, държави и континенти. Храна, дрехи и битови отпадъци, промишлени стоки и суровинни трябва да бъдат транспортирани, – това дава заетост и икономическа жизненост. Но нарастващият трафик на самолети, автомобили и зависими от изкопаеми горива видове транспорт е причина за по-голямо замърсяване на околната среда и здравето на хората.
Европейската агенция по околна среда изследва как транспортния сектор в Европа може да бъде превърната в система за чиста и интелигентна мобилност. Докладът излиза извън рамките на статистически данни за превоз, като представя екологичните предизвикателства, пред които е изправен транспорта, както и „зеленият избор“, който гарантира по-чисти начини на придвижване.

vodi 2016Европейската агенция за околна среда представи поредния си доклад, резултат от усилията на Европейския съюз да се гарантира чиста и здравословна вода за къпане на европейските граждани.
Това се случва вече 40 години, когато бе приета първата директива за водите за къпане. Публикуван през май от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), доклада за 2015 относно състоянието на водите за къпане доказва стойността на законодателството на ЕС, както и инвестициите в инфраструктурата за отпадъчни води и други мерки за намаляване на замърсяването. image_xlarge
Докладът показва, че качеството на водите за къпане се е подобрява непрекъснато с течение на времето. 96% от наблюдавани зони за къпане в на територията на ЕС отговарят на минималните стандарти за качество на водата през 2015 г.
Данните за качеството на водните басейни за къпане се публикуват за всяка страна – членка на ЕС. На разположение на официалната страница на Агенцията е и интерактивна карта.

В последния ден на юни Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 r. в размер от 134,9 милиарда евро. EUBUD 2017
Той съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се подобри сигурността, и да се преодолеят хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.
„ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“ – това бе коментарът на г-жа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси.
Предлагат се 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.
Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:
– 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени
– 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“,
– 2,0 милиарда евро за образование по програмата „ Еразъм+“, 299 милиона евро за малките
и средните предприятия по програмата COSME и 2,5 милиарда евро по линия на Механизма
за свързване на Европа(МСЕ).
– 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) —
механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която
осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави — членки на ЕС, в рамките на по-
малко от една година.
– 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните
реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите
посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

EDRmoGraphicScreenshotCarouselЕвропа е изправена пред все по- сложен проблем с наркотиците, в рамките на който все по-важно значение придобиват стимулантите, новите психоактивни вещества, злоупотребата с лекарства и проблемната употреба на канабис.

Това са констатации от последния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите EMCDDA .
Институциите на европейско равнище, благодарение на които се изготвя ежегодния доклад са Европейската комисия, Европол, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската6 агенция по лекарствата.
Пълният текст на доклада е достъпен за изтегляне от следния линк: http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2016/07/TDAT16001BGN_002.pdf

В края на юни изтича Председателството на Съвета на ЕС от страна на Нидерландия. Щафетата от 1 юли 2016 се поема от Словакия, за която това е първо председателство в историята и като страна – членка на ЕС.
presidency-in-bratislavaНа страната се падна и тежкото предизвикателство да домакинства Съвета на ЕС непосредствено след референдума за излизане на Обединеното Кралство от ЕС. Този факт накара Словакия да изчака с крайното формулиране на своята програма за председателството и да планира да я обяви чак в последния ден на юни – ден преди формалното начало на шестмесечния си мандат. Първоначалните анонси за приоритети бяха теми като: икономически растеж, единен цифров пазар, създаване на Енергийна съюз, миграцията, разширяването на ЕС.logo
Съветът на Европейския съюз е другият законодателен орган на Съюза. Той се състои от министри от различните държави-членки.За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца. През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.
Словакия е член на ЕС от 1 май 2004 г.Има 13 евродепутати, членува в еврозоната от 1 януари 2009 г., а от 2007 е член на Шенгенското пространство.
Официален сайт на словашкото председателство: http://www.eu2016.sk/en

   

23 юни 2016 – сутринта 41 хиляди избирателни секции отвориха врати за 46,5 милиона британци, участващи в референдума. В първите часове на 24 юни вече Европа и светът коментираха резултатите от него – Островът реши – излиза от ЕС.

Първите реакции след лондонската нощ:EU-referendum

13510832_1731283010471517_6935114571909064777_n

– Премиерът Камерън обяви, че подава оставка, и че според него ново власт трябва да поеме преговорите за излизане от Съюза, които ще продължат най-малко две години /съгласно процедурите, предвидени в чл. 50 на Лисабонския договор за ЕС/;
– Лондонската борса се тресе след като Британският паунд падна до неочаквано ниски стойности;
– Брюксел обяви, че няма да прави компромиси с Острова по време на процеса на напускане;
– младите и образованите изгубиха мача – именно те бяха най-големите привърженици на оставането на Обединеното кралство.

Изключително полезни и пълноценни работни срещи, макар и преминали под знака на „очакването“ !
От 20 до 23 юни се проведоха Годишната среща на Информационното бюро на Европейския парламент в България с информационните центрове Европа Директно и Младежки екип Европа и Годишната среща на Генерална дирекция „Комуникации“ на ЕК с европейските информационни мрежи.
Актуалните комуникационни приоритети, с цялата условност в навечерието на референдума във Великобритания на ЕП бяха представени от Дойчин Чолаков, съветник в ГД „Комуникация“ на ЕП. Темата за общото предизвикателство на миграцията бе дискутирана с д-р Анна Кръстева, а новите продукти и присъствие в социалните мрежи на Телевизията на ЕП бяха тема на Celine Bras, EuparlTV. Срещата бе водена от Теодор Стойчев, Ръководител на ИБ на ЕП у нас и Бойко Благоев, ПР на Бюрото.

Екипът на Представителството на ЕК у нас бе в основа на дебата и представянето на комуникационните опорни точки от дневния ред на Комисията, както и на бъдещите национални и регионални инициативи. Акцент в програмата бе актуалното състояние на Инвестиционния план за Европа / Планът Юнкер/ и аналитичен преглед на специфичните препоръки към България в рамките на Европейския семестър за 2016 год., дискутирани с икономическия съветник Аглика Събева – Цветанова.
13501610_1239510566080723_6085801080387407909_n

13497535_1731145437151941_425212220532858133_o

   

Догодина по това време се слага край на роуминг таксите за ползване на мобилни телефони в чужбина в рамките на ЕС плюс ясни правила за правото на достъп до Интернет.Таксите за роуминг за обаждане, изпращане на есемеси и използване на Интернет в чужбина в рамките на ЕС, ще бъдат забранени от 15 юни 2017 г.

A young woman is using her smart phone at a table outside

A young woman is using her smart phone at a table outside


Какво още?

Отворен достъп до Интернет – новият евро регламент задължава доставчиците на услуги за достъп до Интернет да третират еднакво целия трафик. Това означава да не блокират или забавят достъпа до съдържание, приложения или услуги, независимо от подателя и получателя. Изключение е възможно само при съдебна заповед, за спазване на закон, предотвратяване на претоварване на мрежата или борба с кибератаки. В такива случаи предприетите мерки трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални. Те не могат да бъдат прилагани по-дълго от необходимото.

Операторите запазват правото да предлагат специализирани услуги като по-добрия интернет, който е необходим за някои услуги, но само при условие, че това не се отразява на общото качество на интернета.

Скорост на Интернета: ако е по-ниска от обявената, ще се дължи компенсация – Интернет доставчиците ще трябва да предоставят на потребителите, които възнамеряват да подпишат договор за стационарен или мобилен Интернет, ясно обяснение за скоростта на изтегляне и качване, която те могат да очакват (в сравнение с рекламираната скорост). Всяко значително несъответствие ще отваря пътя за мерки като прекратяване на договора или компенсация. Националният регулатор (Комисията за регулиране на съобщенията) носи отговорността да следи дали всякакви разлики представляват или не нарушение на подписания договор.

Президентът на Румъния Н. Пр. Клаус Йоханис днес посети в Плевен като част от програмата на двудневната му визита в България.
Президентът на съседката ни и придружаващата го делегация бяха посрещнати от кмета на Община Плевен Георг Спартански, областния управител Ралица Добрева и председателя на Общинския съвет Мартин Митев на централния площад „Възраждане” с военен ритуал.
Н. Пр. Клаус Йоханис поднесе венец пред паметната плоча на загиналите за Освобождението на България румънски воини на фасадата на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”.
сн. Инфо портал „Плевен за Плевен“16.06.romania4

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.