„Лято, лято, хубаво лято…,” под това заглавие нашите партньори от гр. Никопол и г-жа Николинка Христова ни изпратиха отзиви от летните занимания с децата на брега на Дунав. Ето какво ни пишат те, а ние им благодарим за активната работа и нестихващия ентусиазъм да бъдат полезни и се грижат за своите малки и големи съграждани:

„ Всяко лято е най-хубавото, когато си дете…, когато има игри на воля и до късно вечер. А денем, денем в читалището – игри, състезания, походи, пленер, рисуване, майсторене на сувенири от цветни хартийки, пластмасови бутилки, камъчета, мидички,  охлюви и семена.Изработването и оцветяването на фосили на мекотели и растения – съвременници на децата, привлече вниманието на баби и дядовци. В почистването на брега в поНикополдножието на природната забележителност – скалната църква помогнаха мами и татковци. За трета  година в „НЧ Напредък 1871” от началото на юни до края на август се провежда лятна работа с деца. Включват се деца от 1 до 6 клас, не само от Никопол, но и от други градове и от далечна Испания.

Деца и родители участваха конкурса на тема „Бъди активен за р. Дунав” в рамките на събитията посветени на Деня на река Дунав – 29 юни – конкурс за рисунка на асфалт, поход, оборка на брега и пленер. Участваха отборно с родителите в състезание по надуване на балони, демонстрираха пана изработени със семена. Не по-малко интересно за децата и родителите бяха безплатните 3D прожекции в последния ден от Празника на  Никопол. И, както всеки път лятната работа завърши с детско парти с музика и … награда – книга с която за „домашна работа” да научат знамената на държавите, членки на ЕС представени от Информационен център Европа Директно – Плевен, с който читалището има активни съвместни дейности. Благодарим Ви и очакване нови срещи с вас!

 

Регионите и градовете са от значение: Институции и политика в ЕС – онлайн курс

Отворена регистрация!CR

Европейският Комитет на регионите разработва онлайн курс или MOOC (Massive Open Online Course) за служители на регионалните и местните власти, представители на сдружения и други заинтересовани страни.
На 19 октомври 2015 г  ще се открие Iversity онлайн платформа за обучение на английски език по дисциплината „Региони, институциите на ЕС и политики” . Курсът е безплатен и обхваща всички теми от Кохезионната политика на ЕС и интелигентната специализация, достъп до програми на ЕС.
Курсът ще се състои от интернет базирани видеоклипове, изложения, дискусии в реално време  с експерти ат Европейския комитет на регионите, материали за допълнително четени. Курсът е отворен за всички заинтересовани от ЕС и регионалните теми, но е проектиран специално за тези, които работят по въпросите на ЕС на местно ниво, например в контекста на програми или проекти на ЕС.

Подробностите можете да намерите на следващия линк: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx

шенген

   

сградаС 24 те си официални езика Европейският съюз (ЕС) е най-голямата многоезична организация в света. Многоезичието е отражение на езиковото многообразие в Европа и на политическата необходимост институциите на ЕС да възприемат това многообразие като принцип в работата си, но то поставя и сериозно практическо предизвикателство. Езиковата служба на Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС) допринася за преодоляването на това предизвикателство —като предоставя висококачествени преводи за Европейския съвет и за Съвета на ЕС, както и за европейските граждани, тя спомага за утвърждаването на многоезичието. Преводаческата дейност в ГСС обхваща главно политически документи и законодателство.

Езиковата служба на ГСС превежда над 13 000 документа годишно, което представлява около един милион страници на година, общо за всички езици. Почти цялото законодателство и много основни политически документи се превеждат на всичките 23 официални езика на ЕС. Заради продуктивността обаче много други документи изобщо не се превеждат или се превеждат на ограничен брой езици.

Всъщност около 70 % от общия брой страници, подготвени за Съвета, изобщо не се превеждат, тъй като повечето работни групи за по- голямо удобство работят въз основа на текст, написан на един език.

В Езиковата служба има 650 преводачи и 250 асистенти, които работят постоянно, когато се налага и през нощта, за да може всички искани преводи да са готови навреме. Разделени са в 24 езикови отдела, по един за всеки официален език.

на снимката: Сградата Lex, в която се намира Езиковата служба на Съвета
   

Представяме ви едно кратко резюме на ключови дати и факти от историята и развитието на ЕС за от началото на 2015 до днес.

Януариblueskies-600

1 Латвия поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС.

1 Литва приема еврото за своя валута и става 19-та страна в еврозоната.

1 Европейската комисия дава начало на Европейската година на развитието, която има за цел повишаване на осведомеността в Европа по въпросите на развитието.

1 Монс (Белгия) и Пилзен (Чешка република) са европейските столици на културата за 2015 г. В двата града ще се проведат прояви, популяризиращи тяхната култура.

7 Терористична атака срещу сатиричното издание „Шарли Ебдо“ в Париж води до демонстрации в цяла Европа в подкрепа на свободата на изразяване, както и до нови инициативи на европейско равнище за борба с тероризма.

Февруари

13 Лидерите на ЕС се срещат на неофициално заседание на Европейския съвет в Брюксел, за да обсъдят три предизвикателства, пред които е изправена Европа — възстановяване на мира в Украйна, борба с тероризма и подобряване на Икономическия и паричен съюз, особено в светлината на смяната на правителството в Гърция, чийто нов министър-председател Алексис Ципрас иска да бъде преразгледано положението на страната му.

25 Европейската комисия представя стратегията си за изграждане на устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата.

Март

18 Европейската комисия представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане като част от програмата си за борба с избягването на данъци от предприятия и с вредната конкуренция в ЕС.

19 На заседание на Европейския съвет лидерите на ЕС се споразумяват за създаване на енергиен съюз. Те подчертават своята ангажираност към осигуряването на достъпна, сигурна и устойчива енергия в ЕС.

Април

23 На специално заседание на Европейския съвет в Брюксел лидерите на ЕС постигат споразумение за четири приоритетни области за действие в отговор на смъртта на 1800 души в Средиземно море при рискован опит на мигранти да стигнат до бреговете на Европа с лодки. Те включват мерки за борба с трафикантите, нова програма за връщане на незаконни мигранти, засилване на защитата на бежанците от конфликтни райони и трикратно увеличаване на ресурсите за операциите на ЕС по издирване и спасяване в Централното Средиземноморие.

Май

6 Европейската комисия представя подробни планове за изграждане на единен цифров пазар, поставяйки основите на цифровото бъдеще на Европа.

7 Консервативната партия печели мнозинство на общите избори в Обединеното кралство. Партията потвърждава, че до края на 2017 г. ще бъде проведен референдум за запазване или отказ от членството в Европейския съюз.

13 В рамките на европейския семестър Комисията приема препоръки за всяка от 28-те страни членки. В препоръките се дават насоки за националния бюджет и икономическата политика на всяка страна за периода 2015—2016 г.

21 – 22 На среща на върха в Рига лидерите от ЕС се срещат с представители на шест страни от Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна). Определена е положителна програма за бъдещето, включваща необходимостта от укрепени и по-прозрачни институции без корупция.

Юни

7 — 8 Германия е домакин на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Г-7, форума на най-развитите икономики в света. Разговорите са съсредоточени върху световната икономика и изменението на климата, както и върху основни въпроси на външната политика, сигурността и развитието.

22 Петима председатели на европейски институции и органи разкриват амбициозни планове за задълбочаване на икономическия и паричен съюз между 2015 и 2025 г. Докладът е изготвен от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет Доналд Туск, председателя на Еврогрупата Йерун Дейселблум, председателя на Европейската централна банка Марио Драги и председателя на Европейския парламент Мартин Шулц.

26 На заседание на Европейския съвет лидерите на ЕС обсъждат положението в Гърция, миграцията, бъдещия референдум в Обединеното кралство, сигурността и отбраната и икономически въпроси. Освен това през юни в Европа се водят редица други преговори по въпроса за държавния дълг на Гърция.

30 Европейският парламент и Съветът постигат съгласие за премахване на всички такси за роуминг в рамките на ЕС от 2017 г. нататък.

   

На 21 август 2015 белого 2 приета новата Програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав. С нея ще се насърчават иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика. За тази цел ЕС предоставя 222 милиона евро, от които 202 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 19,8 милиона евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Транснационалната програма за региона на река Дунав се гради върху четири тематични приоритета:

1)     Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството

2)     Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси

3)      По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност

4)     Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, кадунавто например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.

Чрез програмата ще се подкрепят транснационални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Нейният географски акцент е идентичен с този на стратегията, т.е. покриват се региони от 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма.

Първата покана за представяне на предложения ще бъде пусната през есента на 2015 г.

Всичко за Програмата можете да следите на нейната уеб-страница: http://www.southeast-europe.net/en/about_see /danubeprogramme/

   

От създаването си през 1994 г. Европейският комитет на регионите (КР) е асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз.екр

Състои се от 350 членове — областни управители, кметове и представители на регионите и градовете на изборни длъжности — от 28-те държави от ЕС.

Членовете трябва да са демократично избрани и/или да носят политическа отговорност в своята страна по произход.

Посредством КР органите на местната и регионалната власт дават мнението си по изготвяните закони на ЕС, които имат влияние върху регионите и градовете.

 • Членовете на КР живеят и работят в регионите или градовете, които представляват, и следователно познават проблемите на своите избиратели.
 • Те изразяват мнението на своите избиратели в самия център на процеса на вземане на решения и законотворчество на ЕС и ги информират за протичащите в Съюза процеси чрез организиране на заседания и конференции на КР в своите региони или градове.

С влизането в сила на Договора от Лисабон мнението на КР трябва да се отчита в хода на целия законодателен процес в следните области: икономическо и социално сближаване; трансевропейски мрежи; здравеопазване; образование и култура; заетост; социална политика; околна среда; професионално обучение; транспорт; гражданска защита; изменение на климата; енергетика.

От този линк можете да изтеглите брошура за Комитета: http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/08/ЕКР.pdf

 

   

Всяка година на 19 август се чества Международния ден на хуманитарните дейности. Ден на възпоменание на хуманитарните работници, убити по време на работа, и ден в чест на работниците, решени да помагат на другите при извънредни ситуации и бедствия.01

В Европейската година на развитие 2015, отдел „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO) представя данни за помощта за една от страните – Украйна.

ЕС е предоставил около 223 млн. евро финансова помощ за хората в Украйна.

След избухването на конфликта там, има над 1,38 млн. души, регистрирани като вътрешно разселени лица (ВРЛ). Над 920 000 са бежанци в съседни държави. Около 5 млн. души се нуждаят от хуманитарна помощ. Над 16 800 са ранените и над 6700 убити.

   

bgrs-logo RS_monastery_980_222Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия беше одобрена от Европейската комисия с Решение № C(2015) 5444 от 30.07.2015 г.
Програмата Интеррег-ИПП ТГС България-Сърбия ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм, младежи и околна среда. Общият бюджет по програмата е 34 102 256 евро.
Допустимият регион по Програмата обхващат областите от ниво NUTS III или други еквивалентни области, разположени по границата на двете партниращи страни. Допустимите области от Република България включват Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а тези в Република Сърбия – Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Всичко за програмата, отворени конкурси и проекти можете да следите на следния интернет адрес:

http://ipacbc-bgrs.eu/bg/page.php?c=1&d=423

   

Бяха одобрени промени в Закона за убежището и бежанците, с които се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила.zakrila

Директивата акцентира върху правата на лицата, търсещи закрила, и по-специално правото им на достъп до правна помощ, до процедурна информация, срещи с правни съветници или консултанти и достъп до информация, събрана по време на разглеждането на молбата за международна закрила, от значение за вземането на решение. Със законопроекта изрично се предоставя право на достъп до чужденците, търсещи закрила, от представители на ВКБООН, неправителствени организации, адвокати и лица, предоставящи правна помощ и съвети, независимо къде се намира чужденецът – на ГКПП, транзитна зона, места за задържане или домове за настаняване. Включени са текстове, с които се гарантира, че чужденците, търсещи закрила, са информирани за реда за подаване на молба за международна закрила, процедурите, които следват, и последиците от тях.

Съобразно разпоредбите на директивата, със законопроекта се актуализират основанията за явна неоснователност на молбата за предоставяне на статут на бежанец или хуманитарен статут. Удължава се и срокът за вземане на решение по молбата, като целта е да се гарантира пълнота на разглеждането й. Процесът по разглеждане на молбите е оптимизиран, като се отменя практиката за задължително провеждане на производство за определяне на държавата-членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила.

С приемането на законопроекта България ще изпълни ангажимента си за въвеждане в законодателството на общите и най-високи стандарти, дефинирани в процеса на изграждане на Общата европейска система на убежището, при строго зачитане на основните права.

Законопроектът беше публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.

 

   

Министерският съвет прие анализ на пречките за нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред инвеститорите в България. Анализът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционеинвестн план за Европа”, която е основен елемент на цялостната стратегия на ЕС за насърчаване на заетостта, икономическия растеж и  инвестициите.

В отговор на необходимостта от действия в България, отнасящи се до целите на третия стълб от Инвестиционния план за Европа – изготвянето на програма за премахване на регулаторните пречки пред инвестициите в ЕС, бе сформирана междуведомствена работна група. В анализа са дефинирани 10 проблемни области, обхващащи регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, както и по-широките проблеми на бизнес средата:invest-in

 • присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи;
 • разрешителни за строителство – брой процедури и време за тяхното изпълнение;
 • несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрация;
 • често променящо се законодателство;
 • отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата;
 • липса на специалисти в търсени от бизнеса области и лошо качество на професионалното образование;
 • независимост на съдебната система и корупция
 • ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове;
 • административни процедури във връзка с международния стокообмен и съпътстващи разходи при внос и износ;
 • време за плащане на данъци.

За тяхното ефективно адресиране ще бъдат създадени работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 г. работните групи следва да предложат конкретни мерки (законодателни, административни, други) за преодоляване на проблемите пред нарастването на инвестициите в страната.

 

   

Днес,Ivailo KALFIN 05.08.2015, Правителството се запозна с доклада на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин от участието му в Неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост, социални въпроси и равенство на половете на държавите-членки. Срещата се проведе на 16 и 17 юли в Люксембург.

В рамките на заседанието българската страна изрази позиция за необходимост от укрепване на европейския Отворен метод за координация с цел постигане на по-добри резултати по договорените общи цели и показатели в рамките на политиката за реализиране на Стратегия „Европа 2020“. В рамките на дискусията, свързана с изменящия се пазар на труда и предизвикателствата в това отношение за жените и мъжете, министър Калфин представи мерките за въвеждане на гъвкава заетост и предоставянето на услуги за отглеждане на деца или зависими членове на семейството на трети лица или на по-широк кръг от родини, както и извършената пенсионна реформа за изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените.

По време на заседанието бе представен графикът за работната програма на ЕК през 2016 г. Бяха обменени и мнения за Доклада на петимата председатели за завършване на икономическия и паричен съюз. Докладът е съсредоточен върху еврозоната предвид специфичните общи предизвикателства, интереси и отговорности, пред които са изправени страните с обща валута.

Министерският съвет одобри и доклад с резултатите от участието на вицепремиера Румяна Бъчварова и на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев в извънредното и в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“, проведени на 20 юли в Брюксел и 9 юли в Люксембург.

Дискусиите в рамките на неформалния Съвет бяха насочени към борбата с кибертероризма, засилването на киберсигурността, въпросите на миграцията и последващите действия от Плана за действие на ЕС относно борбата срещу контрабандата на мигранти. По темата за презаселването на бежанци от трети страни бе постигнато съгласие за приемането на 22 504 лица, но не и консенсус за разпределението на квотите за релокация на 40 000 бежанци от Италия и Гърция, което наложи свикването на извънредното заседание на Съвета ПВР на 20 юли. На него, след отчитане на позициите на всичките държави-членки и финално преразпределение на квотите, България ще приеме 450 лица по релокация и 50 по презаселване.

 

   

Във време на все по-нарастващо Интернет пазаруване, което макар и все още да не измества конвенционалното  ходене нI-netа клиента до МОЛ-а или магазина, Ви представяме един полезен джобен наръчник за пазаруване в ЕС.

Освен за електронните покупките, тук ще намерите и резюме на друга полезна информация: за гаранцията и рекламациите, за пътуване със самолет и други.

Можете да се възползвате , като отворите или свалите наръчника от следната връзка:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/08/I-net-shop.pdf

   

границаЗащита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора.
Близо 50-те милиона лева от Европейския съюз ще подобрят сътрудничеството с нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и културата. Особено е важно да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на страната”, каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.
Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са:
· България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково
· Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград
Програма се концентрира върху следните два приоритета:
1. Околна среда
2. Устойчив туризъм
Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

   

ЕД 07На подстраницата ни Е-инфобюлетин можете да намерите юлското издание за 2015 год., или да отворите от тук:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЕД-07.pdf

   

Представяме ви част от последните и актуални брошури на Службата за публикации на Европейския съюз (Службата за публикации)  – междуинституционалната служба, чиято задача е да издава публикациите на институциите на Европейския съюз.

Избрахме за вас няколко полезни теми:

Как да получим финансиране от ЕС? – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ФИНАНСИРАНЕ.pdfбез име

Как да се възползваме от услугите на мрежата ЕУРЕС? – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЕУРЕС.pdf

Полезно за младите земеделски стопани в ЕС - линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/МЛАДИ-ЗЕМЕДЕЛЦИ.pdf

Моля, бъдете внимателни с покупката на лекарства по Интернет! – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЛЕКАРСТВА-ОНЛАЙН.pdf

Подобряването на условията на живот и осигуряването на възможности за децата и младите хора да живеят пълноценно са съществен елемент от развитието. Въпреки че децата и младежите представляват потенциалът за бъдещото развитие на своите общества, те са също така сериозно въEYD2015.jpgзпрепятствани от липсата на развитие – 47% от всички хора, живеещи в крайна бедност, са на или под възраст 18 години – както и от социална изолация, насилие и малтретиране (което засяга най-вече момичетата и младите жени). Миналата година, по повод на 25-ата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето, Европейският парламент призова в резолюция (2014/2919) върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност „да даде приоритет на правата на децата във всички външни действия на ЕС“  и „да докладва ежегодно на Парламента относно постигнатите резултати по отношение на външната дейност на ЕС,  която е съсредоточена върху децата“. Той също така призова Комисията да „интегрира правата на децата в сътрудничеството за развитие и в хуманитарната помощ с цел да осигури достатъчно финансиране и да повиши нивото на защита на децата“.

 Как реално се случва помощта?

Ето част от личната история на двадесет и седем годишният Мохамад Алох , който трябва да печели по-добр01е, за да издържа семейството си в обхванатата от конфликт Сирия. За да постигне това, той участва в два кратки курса, организирани от финансирания от ЕС проект „Ангажиране на младите хора“ в центъра за обучения на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) в Дамаск. Целта на курсовете е подобряване на пригодността за заетост в областта на поддръжката на мобилни телефони и технологиите. „Дойдох тук, за да усвоя различни умения, така че да имам достъп до наличните възможности за работа“, обяснява Мохамад. „Въоръжен“ с новите умения и оборудване, той преговаря с работодателя си за увеличаване на заплатата и за получаване на допълнителна комисионна за всеки поправен от него мобилен телефон. Сега той печели между 20 000 и 30 000 сирийски лири (95-142 евро) на месец. Мохамад е доволен от доходите си. „Работата ми харесва и се разбирам добре с клиентите и колегите“, казва той.

Финансираните от ЕС курсове по проекта „Ангажиране на младите хора“, които се провеждат от UNRWA, имат за цел 33 000 млади палестински бежанци да усвоят уменията, нужни за успех на сирийския трудов пазар, където условията никак не са леки.

   
logoOD2015 CMYK positive - vertical

Дни на отворените врати в рамките на Европейска седмица на регионите и градовете. Това е  ежегодно, четиридневното събитие, по време на което градовете и регионите могат да демонстрират капацитета си за създаване на растеж и работни места, за  приflickr_bannerлагане на политиката на сближаване на ЕС, както и да докажат, че местното и регионално равнище е част от доброто европейско управление.

Тазгодишните ,13 -ти поред Дни на отворените врати ще се проведат между 12-15 Октомври 2015 в Брюксел.

Очакват се повече от 6000 участници (местни, регионални, национални и европейски ръководители и експерти), които ще се включат в повече от 100 работни срещи и дебати, изложби и възможности за изграждане на мрежи.

В допълнение към базираните в Брюксел работните срещи, около 250 местни прояви ще се проведат от септември до ноември из цяла Европа.

Онлайн регистрацията за събитието в Брюксел вече е отворена. Всичко за Европейската седмица на регионите и градовете, можете да намерите на уеб-страницата: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

   

вашата европаВАШАТА ЕВРОПА – Достъп до финансиране

С помощта на този сайт можете да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз. За достъп до финансиране от ЕС изберете вашата страна, за да видите информация за банки или фондове за рисков капитал, които предоставят финансиране с подкрепата на Съюза.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm

   

порталКак може да ви послужи този портал с данни?

Ако търсите лесен достъп до данни на ЕС или желаете да използвате повторно данни за научно изследване, статия, приложение или нещо друго – това е мястото за вас.

На портала за свободно достъпни данни на ЕС можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на Съюза.Данните могат да бъдат използвани свободно и многократно, да бъдат свързвани и преразпределяни с търговска или нетърговска цел

http://open-data.europa.eu/bg/data/

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.