без имеПреглед на заетостта и социалното развитие в Европа за 2014 г.

Според доклада, тя е имала по-малко отрицателно въздействие върху заетостта и доходите в страните с по-отворени и по-слабо сегментирани пазари на труда и с по-големи инвестиции в ученето през целия живот. В тези страни обезщетенията при безработица обхващат голяма част от безработните, свързани са с активизиране и са съобразени с икономическия цикъл. По-устойчиви на икономическата криза са били страните, в които предлагат висококачествени работни места, осигурява се ефективна социална закрила и се инвестира в човешки капитал.

Отбелязва се, че редица държави от ЕС постепенно преминават към модел на социални инвестиции, чрез който се насърчава развитието на потенциала на хората през техния живот и се подкрепя по-широко участие на пазара на труда. Предишните реформи за привличане на повече жени и по-възрастни работници на работа са помогнали за поддържане на равнищата на активност в Европа.

Инвестициите в хората изискват не само образование и обучение за развитие на подходящи умения, но също тemploymentака и адекватни рамки, за да се помага на хората да поддържат, подобряват и използват тези умения през целия си професионален живот. Увеличаването на броя на квалифицираните работници трябва да бъде съпроводено от увеличаване на предлагането на качествени работни места, за да се повиши производителността на работната сила. По отношение на бъдещите предизвикателства и възможности в прегледа се посочва, че текущите промени, като технологичния напредък, глобализацията, демографските промени и екологизирането на икономиката, ще предложат възможности за създаване на висококачествени работни места, но също така могат да направят някои умения и работни места излишни и да доведат до още по-големи разлики в заплащането.

За повече информация

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=bg

 

 

   

5_EU Queue InteriorОбявена е покана за набиране на доброволци за павилиона на ЕС на ЕКСПО Милано, 2015
ЕК търси се около 900 млади хора на възраст 18-30 години, с познания и интерес към Европа, владеещи работно английски, италиански или френски езици за участие като доброволци на щанда на ЕС в ЕКСПО Милано 2015, което ще се проведе от 1 май до 31 октомври тази година.
Условията за кандидатстване можете да откриете на следния адрес: http://europa.eu/expo2015/node/112

   

ЕД декември 2014Е-инфо бюлетин, декември 2014- връзка за изтегляне

   

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ в сътрудничество с ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИlogo_bg екЧЕСКА ПОЛИТИКА организира тридневен студентски семинар на тема: Предприемачество и умения за стартиране на бизнес в контекста на Европа 2020, 28 – 30 ноември 2014 г. , хотел Меридиан Болярски, Велико Търново.

Повече подробности – тук.

Предварителна програма – тук.

В ЕС съществува основен набор от права относно достъпа до онлайн мрежи и услуги (най-често интернеПРАВАт) и тяхното използване.

Тези права са обяснени подробно в Кодекса на онлайн правата в ЕС. 

Сред случаите, в които може да ви се наложи да използвате тези права, са:

 • премествате се и искате да имате интернет връзка в новото си жилище;
 • сблъсквате се с проблем, когато купувате нещо онлайн;
 • имате свързан с договор проблем с вашия интернет доставчик или онлайн услуга.

Научете повече ЗА ВСИЧКО ТОВА:  http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/accessibility-data/index_bg.htmyellow-BG-citizens

роботЗапознайте се с Poppy, първия хуманоиден робот, който е създаден чрез триизмерен печат и е изцяло с отворен код (@poppy_project). Poppy е робот, който всеки може да конструира и програмира. Това означава, че той не е предназначен само за учени и инженери — неговите създатели искат да го включат в професионалното обучение и да дадат възможност на учащите да експериментират.

Poppy е създаден във Франция от екипа Flowers в Inria, който разработва компютърни модели и модели на роботи като инструменти за изучаване на процесите на развитие на човека. Д-р Пиер-Ив Удейе, получател на начални субсидии на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) в областта на компютърните науки и информатиката, обяснява: „Много малко са изследванията на ползите от триизмерния печат и неговото взаимодействие с компютърните науки в учебната среда. С нашата платформа Poppy предлагаме на учебните заведения и преподавателите начин да развиват творчеството на учащите в области като механика, компютърни науки, електроника и триизмерен печат“.

Създайте свой собствена робот

Тялото на Poppy е отпечатано с триизмерен принтер, а поведението му се контролира чрез свободно достъпен софтуер. Това означава, че потребителите могат бързо и лесно да проектират частите на тялото и сами да програмират как да се държи роботът. Д-р Удейе разяснява: „Хардуерът и софтуерът са свободно достъпни. Хуманоидният робот Poppy не е само един — има толкова роботи Poppy, колкото и потребители. Това го прави много привлекателен, защото той се превърна от чисто технологичен инструмент в истинска социална платформа“.

Свободно достъпният хардуер и софтуер за пръв път дават възможност на потребителите сами лесно да конструират свои роботи. Poppy вече е съвместим и с платформата Arduino, което позволява на робота да взаимодейства с други електронни устройства, включително „интелигентни“ облекла, светлинни устройства, сензори и музикални инструменти.

„Направи си сам“ за учащите

Д-р Удейе планира да пренесе тази технология извън изследователската лаборатория, по-специално в образователния сектор. В своя коментар за инициативата Poppy европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите Мойра-Гейгън Куин каза: „Това е чудесен съпътстващ ефект от проект, финансиран от ЕНС: евтина платформа, с която може да се насърчи създаването на по-интерактивна и по-вдъхновяваща учебна среда, приближаваща света на научните изследвания и проектирането до учащите“.

Платформата Poppy се появи благодарение на финансирания от ЕНС проект „Изследователи“, в чиито рамки д-р Удейе изучава механизмите на ученето и развитието с помощта на роботи. „Нашата хипотеза е, че тялото е съществена променлива при придобиването на двигателни и социални умения от хората. За да изследваме тази теория, се нуждаехме от платформа, която позволява бързото провеждане на експерименти с различни видове морфология на роботи. Така бе създадена платформата Poppy.“

Благодарение на финансирането от ЕНС д-р Удейе успя да разработи начини за решаване на проблеми и за критично мислене в областта на роботиката. Той се надява, че студентите по компютърни науки, програмиране и проектиране ще могат да се обучават с помощта на Poppy и, може би, по-късно да си намерят работа в сектора на роботиката. Проектът „Изследователи“ е на стойност 1,5 млн. евро и ще приключи през 2015 г.

Прекосяване на границите между различни сфери

Poppy също така ще даде възможност на потребителите да обменят идеи и резултати и да си сътрудничат по изключително открит начин чрез специална уеб платформа, обединяваща хора от областите на образованието, изкуството, науката и промишлеността. Екипът на д-р Удейе вече е използвал Poppy в други области, включително в областта на изкуството. В рамките на текущата програма за творчески престой „Êtres et Numérique“ екипът работи заедно с танцьор и визуален творец, за да изследва емоциите и възприятията на жестовете и движенията на тялото с помощта на робот (вж. тук). Те се надяват да извършат подобни експерименти в рамките и на други художествени представления.

Контекст

Европейският научноизследователски съвет (ЕНС) е създаден от ЕС през 2007 г. Той е първата общоевропейска организация за финансиране на научни изследвания в граничните области на човешкото познание. ЕНС има за цел да стимулира високите научни постижения в Европа, като насърчава конкуренцията за финансиране сред най-добрите и най-талантливите изследователи от всички националности и възрасти. Той също така се стреми да привлича в Европа водещи учени от цял свят. В рамките на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ бюджетът на ЕНС нарасна значително — до над 13 млрд. евро.

За повече информация за проекта:

http://www.poppy-project.org/

Видео: http://vimeo.com/76917854

Снимки: https://www.poppy-project.org/illustration/

Лекция от TEDx Кан

 

Излезе новият брой на електронния инфо-бюлетин на Европа директно, Плевен за октомври 2014.

Същият мЕДоктомври 2014ожете да изтеглите или прегледате на нашата подстраница “Е-инфо бюлетин”.

   

Големи разлики при студентските такси и стипендии в Европа

Според докладa Национални системи за такси и подпомагане на студентите в европейското висше образование (2014/2015), публикуван днес о9999т мрежата „Евридика“ на Европейската комисия, все още се наблюдават силно изразени различия в размера на таксите, стипендиите и заемите за студенти в Европа. Докладът обхваща 33 европейски държави и изтъква голямата разлика в броя на студентите, заплащащи такси в публично финансираните висши учебни заведения в различните държави. Документът прави сравнителен преглед на системите за такси, студентски стипендии и заеми. Той съдържа конкретна информация за всяка държава: годишни такси, различни видове стипендии и други форми на подпомагане на студентите, както и описание на планираните реформи. В изследването са обхванати държавите-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция и Черна гора. Повече подробности може да намерите в прикачения файл.

   

01-vert03.10.2014

Днес информационен център Европа директно и неговата приемна структура – Плевенски обществен фонд „Читалища”, подписаха договорите за финансиране на малки читалищни инициативи в община Долна Митрополия под мотото „Европа в моя живот”.

В конкурсната сесия , част от годишната програма на „Европа директно”, постъпиха 10 проекта, от които 5 спечелиха подкрепа.Читалищата в гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Байкал, с. Комарево и с. Победа са отличените за своите идеи, благодарение на които повече от 340 местни жители ще бъдат включени в дейности и събития.

Байкалци отправят специален фокус в проектите има към Дунавската стратегия на Европейския съюз и запазване на традициите на рибарите по Дунава.  «какво исскам Европа да знае за нас» е името на друг проект, който търси и документира с кино средства лични истории и послания на хората от с. Комарево. Популяризиране  европейското културно наследство и ценности, на  занаятите и традициите на европейските нтабели читалищаароди са заложени в инициативите на читалищата в Долна Митрополия, Тръстеник , с. Победа.

От първата до последната стъпка, случването на малките евро инициативи ще бъде следвано от камерите на режисьора Милена Грамова, която ще документира в специален филм случващото се.

Като допълнителен стимул и признание за отличените читалища, център Европа директно – Плевен открива в тях нови 5 „Европейски библиотеки”, чрез които изданията на центъра и информационната служба на ЕС да достигат до хората „на една ръка  разстояние”.

   

След изключително силен интерес и участие в раздел “Фотография”  на конкурса “Моето населено място – част от Европейския дом” на информационен център “Европа директно”-Плевен журито обяви отличените творби и автори.

С единодушна призова оценка, Първа награда за фотография се присъжда на снимката “Поглед към бъдещеpokanaто” на Елисавета Консулова от Пловдив. В Европейската столица на културата за 2019 отива и Третата награда: за фотографията “Щастливо лято” на Теодора Колева. Втора награда за фотография се присъжда на фото-кадъра “Безгрижно лято” на Бистра Гаврилова от с. Петокладенци, общ. Белене.

Поощрителни награди за фотография заслужиха: Чавдар  Лалов – най-младият 14-годищен участник-фотограф от Плевен, Димитринка Гетова от с. Победа, общ. Д. Митрополия и Емилия Димова от гр. Червен бряг.

В раздел “Рисунка” конкурсът отличи трима плевенски млади автори: с Първа награда- Христина Дейчева, Втора – за Родислав Бебенов, Трета – за Цветан Кръстев. С поощрение за рисунка се награждава 11-годишната Мария Димитрова от с. Биволаре.

Официалната церемония по награждаването на отличените автори в конкурса и откриване на изложба с наградените творби ще се състои на 22 октомври 2014, от 10.00 ч., а техен домакин ще бъде Къщата на художниците, Плевен и нейният уредник г-жа Татяна Любенова.

   

Информационен център Европа Директно”, Плевен и неговата приемна структура Плевенски обществен фонд „читалища” организираха регионална кръгла маса „Интеграцията на ромите – мисията възможна”, която се проведе на 19.09.2014 год., в зала „Плевен”. В нея01 взеха участие над 60 представители на местните власти, образователните институции и читалищата от 11-те общини на област Плевен. Целта на публичното събитие беше да представи реалната картина на ромската интеграция в област Плевен, в неговия Европейски контекст.  Освен споделяне на успешен опит, анализ на установените трудно решими проблеми, добрите Европейски практики, беше предоставена информация за предстоящите програми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС и ЕСФ. Подробности – в “Събития на центъра”

 

   
Web_topbanner_no logo

От 16 до 22 септември се провежда Европейската седмица на мобилността.

За България това е 12-то поредно участие в инициативата.

Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насPoster_EMW_Flower_blueочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани.

Тази година мотото е „Нашите улици, нашият избор”.

   

Линк за отваряне на електронното издание

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2014/08/E-info-08.-2014.pdf

 

 

   
zdrave

Кратко видео запознава с Вашите права на достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС

cbhc_25102013_bg

   

На 8 август 2014 приключи лятната дискусионна кампания на информационен център Европа директно, Плевен. В общо 8 срещи с повече от 350 жители на по-малки градове и селища от област Плевен, екипът не само внесе доза културна жизненост с представянето на невербалния спектакъл “Митовете” на фондация “Артист”-София, но проведе непринуден разговор за предразсъдъците и реалностите в обединена Европа. Чухме и коментирахме позиции и мнения, вариращи от чистото люпитство на децата и младите хора за европейски теми катколажо: свободата да пътуваш,  учиш и работиш в страните- членки до евроскептицизма на активните граждани, който често е мотивиран от социално-икономическите трудности на прехода и кризата у нас.

“Дали ЕС е задължен все още към българските граждани или всъщност ние не се променяме достатъчно, за да отговорим на европейските стандарти?!“, ” Дали,  неизвестни евро бюрократи в Брюксел ни налагат норми!” -  но тези някои не са анонимни. Сред вземащите решения там са и нашите собствени политици, които ние избираме и стават членове на Съвета на Европа и Европейския съвет, защото основните евро-институции се състоят от представители именно на страните – членки. “Защо се оказва, че колкото и далеч от нас да ни се струва Брюксел,  очакваме все повече от него?!

Младите хора се вълнуват от качеството на образованието у нас, но то приоритетно зависи също от нашите национални решения и политики – ЕС има ограничена, а не изключителна компетенция в тази област, за разлика от свободното придвижване и пребиване, например.

За екипа на Европа директно, Плевен за пореден път се потвърди тазата, че няма нищо по-важно и полезно от прякото общуване с хората по места, от простото и ясно обяснение за това как всъщност функционира това семейство, наречено Европейски съюз.

 

   

Екипът на информационен център „Европа директно”, Плевен представя свое публично събитие, част от комуникационната ни програма за 2014 год. , което ще се състои на 30 юли (сряда) 2014 год, от 17.30 ч. в гр. Кнежа, обл. Плевен.

То е първо от предвидените 8 представления на специално подготвения невербален камеренспектакъл «knejaМитовете» на фондация «Артист», който служи като повод за отключване на модерирани дискусии с млади хора и местни общности за очакванията, негативните митове за обединена Европа, които отдалечават гражданите от реалностите и ползите на нашето членство в Европейския съюз.

Арт-дискусиите се провеждат в по-малки градове на област Плевен през летните месеци, в които отсъства активен културен и обществени живот.

   

http://www.posredniknews.com/site/kultura/izkustvo/49679-konkurs-za-fotografiya-ili-risunka-na-tema-qmoeto-naseleno-myasto-chast-ot-evropeiskiya-domqheader3

 

Кампанията се провежда по инициатива на ГД „Правосъдие“ на Европейската комисия. Тя съвпада с въвеждането на новата Директива относно правата на потребителите (ДПП) на ЕС, която ще влезе в сила във всички държави членки до 13 юни 2014 г.
Основното послание гласи: „ЕС дава права на потребителите“

Ето и 5-те основни права на потребителя в ЕС:

 • Вие имате право на неподвеждаща реклама 13
 • Вие имате право дефектните стоки да Ви бъдат ремонтирани или заменени
 • Вие имате право на договори без неравноправните клаузи
 • Вие имате право да върнете стоките, закупени онлайн, в срок от 14 дни
 • Вие имате право на безплатна помощ от Европейските потребителски центрове за проблеми с търговци в чужбина

Във фокуса на кампанията са и търговците, за които законодателството на ЕС създава по-голяма яснота, когато извършват продажби на стоки и услуги

Какви са ползите за предприятията:

–        яснота по отношение на техните отговорности

–        по-голямо доверие на потребителите, особено когато купуват онлайн или зад граница

Ето и 4-те основни права на търговеца в ЕС:

 • Право да откажат възстановяване на суми , докато стоките не са получени обратно или не е предоставено доказателство, че те са били изпратени обратно
 • Право да претендират за обезщетение за намалената стойност на върнати стоки, които са видимо използвани
 • Търговците, които са получили правото да поставят знак за качество, имат правото да подадат жалба срещу конкурент, който използва знака, без да е получил необходимото разрешение
 • Правото да променят условията на договор, при условие че потребителите са информирани и им е дадена възможността да го прекратят

за повече информация :„Вашата Европа“ на портала EUROPA www.europa.eu/youreurope

Употребата на хероин намалява, но веществата, които заместват този наркотик на пазара, пораждат загриженост – това гласи доклада на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите.

Навсякъде в Европа незаконното предлагане на наркотици е престъпление, но предвидените наказания в отделните държави се различават значително. В някои държави престъпленията, свързани с предлагане на наркотици, се наказват с един вид наказание, което се различава по размер (до доживотен затвор). В други държави се прави разлика между леки и тежки престъпления, свързани с предлагане на наркотици, като определящи фактори са например количеството или видът на откритите наркотици, с оглед на което са предвидени съответните максимални и минимални размери на наказанията.

Бързината, с която неотдавна поставените под контрол вещества се заменят с нови вещества на пазара, и многообразието на предлаганите продукти представляват сериозни предизвикателства пред законодателите в Европа.

Пълният доклад , вкл. и на български можете да откриете на адрес: http://www.emcdda.europa.eu/

 Какво се случва у нас? Според последния доклад на Националния фокусен център за наркотици и наркомании у нас продължава тенденциятzavisimosti_1а на постепенно увеличение на актуалната употреба (последната година и последния месец) на наркотични  вещества сред населението. Канабисът остава най-употребяваното вещество както сред общото, така и сред младото население; въпреки това България остава сред страните с най-ниска употреба на канабис в ЕС. По отношение на употребата на кокаин, амфетамини и екстази България е сред страните със сравнително висока употреба, особено сред младите хора и при актуалната употреба (последната година и последния месец).

„Особено тревожна е все по-масовата употреба на канабис и надигащите се гласове за легализация на марихуаната” – казват членове на  плевенския Общински съвет по наркотични вещества, който през юни участва в Международната конференция „Канабис и новите наркотици” във Варна, проведена с участието на световната организация „Европейски  градове срещу наркотиците” ( ECAD).

 

   

Юни 2014: Европейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода меlogo_bg екжду 2014 и 2020 г. В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, Хоакин Алмуния заяви: „Новата карта на регионалните помощи в България позволява на българските власти да насърчават инвестициите в цялата страна и способства за по-нататъшния икономически растеж и сближаването в рамките на единния пазар. Тя представлява също основа за по-лесно и целенасочено използване на програмите за регионално развитие, съфинансирани от европейските структурни фондове.“
Картата ще бъде в сила от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.
Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50 % от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и на 25 % в Югозападния регион. Предложеният максимален интензитет на помощ е за проекти с допустими разходи под 50 милиона евро. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 процентни пункта — от средни предприятия.
В пет региона в България БВП на глава от населението е под 45 % от средната стойност за ЕС, а в един регион (Югозападния) — между 60 % и 75 % от средния за ЕС. Съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. районите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС се допускат приоритетно до регионална инвестиционна помощ, тъй като основната цел на регионалната помощ е да се насърчи развитието на по-малко облагодетелстваните региони на Европа. В сравнение с предишната карта общият интензитет на помощ (50 %) остава същият за всички региони в България с изключение на Югозападния регион, където интензитетът е намален на 25 % в съответствие с принципа на насоките за приоритетна подкрепа за регионите в най-неравностойно положение. Покритието на населението остава същото.

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.