границаЗащита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора.
Близо 50-те милиона лева от Европейския съюз ще подобрят сътрудничеството с нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и културата. Особено е важно да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на страната”, каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.
Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са:
· България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково
· Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград
Програма се концентрира върху следните два приоритета:
1. Околна среда
2. Устойчив туризъм
Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

   

ЕД 07На подстраницата ни Е-инфобюлетин можете да намерите юлското издание за 2015 год., или да отворите от тук:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЕД-07.pdf

   

Представяме ви част от последните и актуални брошури на Службата за публикации на Европейския съюз (Службата за публикации)  – междуинституционалната служба, чиято задача е да издава публикациите на институциите на Европейския съюз.

Избрахме за вас няколко полезни теми:

Как да получим финансиране от ЕС? – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ФИНАНСИРАНЕ.pdfбез име

Как да се възползваме от услугите на мрежата ЕУРЕС? – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЕУРЕС.pdf

Полезно за младите земеделски стопани в ЕС - линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/МЛАДИ-ЗЕМЕДЕЛЦИ.pdf

Моля, бъдете внимателни с покупката на лекарства по Интернет! – линк за сваляне на брошурата

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/ЛЕКАРСТВА-ОНЛАЙН.pdf

Подобряването на условията на живот и осигуряването на възможности за децата и младите хора да живеят пълноценно са съществен елемент от развитието. Въпреки че децата и младежите представляват потенциалът за бъдещото развитие на своите общества, те са също така сериозно въEYD2015.jpgзпрепятствани от липсата на развитие – 47% от всички хора, живеещи в крайна бедност, са на или под възраст 18 години – както и от социална изолация, насилие и малтретиране (което засяга най-вече момичетата и младите жени). Миналата година, по повод на 25-ата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето, Европейският парламент призова в резолюция (2014/2919) върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност „да даде приоритет на правата на децата във всички външни действия на ЕС“  и „да докладва ежегодно на Парламента относно постигнатите резултати по отношение на външната дейност на ЕС,  която е съсредоточена върху децата“. Той също така призова Комисията да „интегрира правата на децата в сътрудничеството за развитие и в хуманитарната помощ с цел да осигури достатъчно финансиране и да повиши нивото на защита на децата“.

 Как реално се случва помощта?

Ето част от личната история на двадесет и седем годишният Мохамад Алох , който трябва да печели по-добр01е, за да издържа семейството си в обхванатата от конфликт Сирия. За да постигне това, той участва в два кратки курса, организирани от финансирания от ЕС проект „Ангажиране на младите хора“ в центъра за обучения на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) в Дамаск. Целта на курсовете е подобряване на пригодността за заетост в областта на поддръжката на мобилни телефони и технологиите. „Дойдох тук, за да усвоя различни умения, така че да имам достъп до наличните възможности за работа“, обяснява Мохамад. „Въоръжен“ с новите умения и оборудване, той преговаря с работодателя си за увеличаване на заплатата и за получаване на допълнителна комисионна за всеки поправен от него мобилен телефон. Сега той печели между 20 000 и 30 000 сирийски лири (95-142 евро) на месец. Мохамад е доволен от доходите си. „Работата ми харесва и се разбирам добре с клиентите и колегите“, казва той.

Финансираните от ЕС курсове по проекта „Ангажиране на младите хора“, които се провеждат от UNRWA, имат за цел 33 000 млади палестински бежанци да усвоят уменията, нужни за успех на сирийския трудов пазар, където условията никак не са леки.

   
logoOD2015 CMYK positive - vertical

Дни на отворените врати в рамките на Европейска седмица на регионите и градовете. Това е  ежегодно, четиридневното събитие, по време на което градовете и регионите могат да демонстрират капацитета си за създаване на растеж и работни места, за  приflickr_bannerлагане на политиката на сближаване на ЕС, както и да докажат, че местното и регионално равнище е част от доброто европейско управление.

Тазгодишните ,13 -ти поред Дни на отворените врати ще се проведат между 12-15 Октомври 2015 в Брюксел.

Очакват се повече от 6000 участници (местни, регионални, национални и европейски ръководители и експерти), които ще се включат в повече от 100 работни срещи и дебати, изложби и възможности за изграждане на мрежи.

В допълнение към базираните в Брюксел работните срещи, около 250 местни прояви ще се проведат от септември до ноември из цяла Европа.

Онлайн регистрацията за събитието в Брюксел вече е отворена. Всичко за Европейската седмица на регионите и градовете, можете да намерите на уеб-страницата: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm

   

вашата европаВАШАТА ЕВРОПА – Достъп до финансиране

С помощта на този сайт можете да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз. За достъп до финансиране от ЕС изберете вашата страна, за да видите информация за банки или фондове за рисков капитал, които предоставят финансиране с подкрепата на Съюза.

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_bg.htm

   

порталКак може да ви послужи този портал с данни?

Ако търсите лесен достъп до данни на ЕС или желаете да използвате повторно данни за научно изследване, статия, приложение или нещо друго – това е мястото за вас.

На портала за свободно достъпни данни на ЕС можете да намерите все по-голям набор от данни, изготвяни от институциите и органите на Съюза.Данните могат да бъдат използвани свободно и многократно, да бъдат свързвани и преразпределяни с търговска или нетърговска цел

http://open-data.europa.eu/bg/data/

   

Един скорошен анализ на данните на ЕС за 2014 показва, че повечето от целите на Европейската комисия , свързани с Digital Agenda (Дигиталната програма на Европа) са вече постигнати по отношение на броят на хората, редовно използващи интернет или наличието на основен широколентов достъп.

Основните постижения в цифровата област на ЕС през изминалата година включват значителен напредък в обхват и абонамент за бърз интернет  и постигането на целите на електронното управление и употреба на цифровите технологии.

Отчита се обаче, че някои цели все още не са достигнали. От една страна, всео ще са малко на брой малките и средни компании, които продават онлайн. От друга, има твърде малко онлайн пазаруване в някои страни от ЕС.

Важно е да споменем, че в рамките на ЕС се изготвя индивидуален доклад за напредъка в дигиталното използване и приложение за всяка държава членка.

Ето две графики, показващи мястото на desi-2015-radial-bg_1България.

Graphic1

   

Европейската комисия публикува пътни карти, за да информира заинтересованите лица и гражданите относно нови инициативи, както и за извършването на оценки и проверки за пригодност.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/planned_ia_bg.htm

В пътните карти за нови важни инициативи се описва проблемът, който трябва да бъде преодолян, и целите, които трябва да бъдат постигнати. Също така в тях се обяснява защо са необходими действия на европейско равнище и каква е тяхната добавена стойност и се посочват алтернативни варианти на политиката.

В пътните карти за оценки и проверки за пригодност се определя обхватът на оценката и въпросите, които да бъдат разгледани в нейните рамки.

Ако е планирана оценка на въздействието, пътната карта се заменя с оценка на въздействието от етапа на създаване, в която се описват по-подробно проблемът, въпросите, свързани със субсидиарността, целите и вариантите на политиката, както и предполагаемото въздействие на всеки от вариантите. За всички инициативи, които има вероятност да окажат значително икономическо, екологично или социално въздействие, трябва да се извърши оценка на въздействието. Ако не е предвидена оценка на въздействието, в пътната карта се посочва причината за това.

Моделът за оценка на въздействието от етапа на създаване постепенно ще се използва за нови инициативи. Пътните карти, които междувременно са готови за публикуване, ще бъдат публикувани в стария формат.

Във всички пътни карти / оценки на въздействието от етапа на създаване се съдържа информация за планирани консултации със заинтересованите лица и се съобщава кога и как заинтересованите лица ще имат възможност да представят своите становища.

Вече могат да се изпращат коментари за пътни карти / оценки на въздействието от етапа на създаване: всеки може да сподели своето мнение след тяхното публикуване! Мнения могат да се изпращат на всички официални езици на ЕС, като те ще бъдат публикувани и взети под внимание от службите на Комисията при по-нататъшната работа по политическото предложение.

   

Неформално заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ се провежда на 9 и 10 юли в Люксембург. В навечерието му правителствената пресслужба обяви каква е българската позиция по разглежданите на него въпроси.

Министрите на правосъдието ще обсъдят отново предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. България счита, че съдебните разрешения за прилагане на мерки за разследване при трансгранични случаи трябва да бъдат получени в една единствена държава-членка, а именно – в държавата, където се прилага съответната мярка за разследване. По отношение на съдебния контрол върху други актове или решения на Службата, България предпочита варианта, с който се запазва и компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася с преюдициални решения по тълкуване на разпоредбите на регламента. Този вариант изглежда по-работещ и съобразен с необходимостта от ефективност и бързина на разследванията.

По време на заседанието ще бъде разгледано и предложение за директива относно борбата с измамите, засягазаконщи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Страната ни многократно се е изказвала против включването на ДДС измамите в обхвата на директивата, главно поради липсата на пряка връзка на този вид престъпления с финансовите интереси на ЕС, и намираме за неоправдано изземването на компетентност за наказателно разследване на този вид престъпления от държавите-членки и предоставянето й на бъдещата Европейска прокуратура. Считаме, че ДДС е основно национален проблем на държавите-членки и че поради тази причина не е целесъобразно Европейската прокуратура да разследва всички дела за измами с ДДС.

Министрите на правосъдието ще обменят мнения и по преразглеждането на Регламент 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. България подкрепя ясното определяне на кръга от семейни права, по отношение на които да се предвиди прилагането на опростени процедури за признаване. Това следва да бъде съчетано с обсъждане на реални механизми за защита на правата на страните и особено на правата на децата така, както те са признати в решенията на постановилата ги държава. България предлага да се обсъди по-специално правилото за забрана да се отказва връщане на дете при направени адекватни уговорки, осигуряващи защитата след неговото завръщане. Подкрепяме идеята в регламента да се формулират общи принципи, от които да се ръководят държавите-членки в областта на изпълнението на решение относно родителските права, като се запазят особеностите на националните правила в областта на изпълнението на решения.

   

Днес, 10 юли 2015 в България ще бъде фил-хоган-2_crФил Хоган, който пристига в София по покана на министъра на земеделието Десислава Танева.

Съобщението на Представителствота на Европейската комисия у нас информира, че Г-н Хоган ще проведе срещи с президента Росен Плевнелиев, с министър-председателя Бойко Борисов, с министъра на земеделието Десислава Танева, както и с депутатите от парламентарната комисия по земеделие и храни.
Европейският комисар по земеделието ще участва и в инициативата “Европейки дебати” на вицепремиера по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева. В “Дома на Европа” в София от 15 часа, заедно с г-жа Кунева и г-жа Танева, той ще се включи в дискусията на тема “Приоритетите на ЕК и ключовата роля на земеделието и развитието на селските райони за създаването на работни места и инвестиции”.

   

internetСледвайки този линк, на страницата на Европейския парламент можете да намерите интересна инфографика, която ще ви помогне да разберете защо парламентът се занимаваше с разглеждане и гласуване на доклад, който настоява за адекватни решения на проблеми, свързани с авторските права в дигитална среда.

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20150706STO74829/html/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0

   

PR-skyline_460_thumbОн 1 юли започва председателството на Люксембург на Съвета на Европейския съюз, което ще продължи до края на 2015 г. Страната има богат опит в тази дейност, предвид факта, че е сред основателите на ЕС и това е нейното 12-то председателство.
“Отворен подход” е ключовата дума, която използва Люксембург при представянето на приоритетите си:
- вслушване в гласа на гражданите;
- подкрепа за бизнеса;
- сътрудничество с партньорите и институциите така, че да се действа максимално в интерес на Европа.
Една от първите инициативи ще бъде подновяването на интеринституционалното споразумение за по-добра регулация на базата на предложението на Европейската комисия (ЕК). Инициативата цели да гарантира по-високо качество на законодателството и вземане предвид на интересите и нуждите на гражданите. По време на председателството на Люксембург ще бъдат ускорени преговорите за постигане на споразумение за по-прозрачно, опростено и по-малко тромаво законодателство.

Ето и официалния сайт на люксембургското председателство: http://www.eu2015lu.eu/en/index.html

   

Европейски информационен център Европа Директно – Плевен kolazhбе на гости на бъдещите IT специалисти, възпитаници на Професионална гимназия по електроника и химични технологии “Проф. Асен Златаров”, за да представи пред тях новата Стратегия на Европейската комисия относно въвеждането на Единен цифров пазар, обявена през май 2015.

За компютърните специалисти е важно да разпознаят себе си и шансовете си за развитие в единния цифров пазар и растежа на цифровата икономика в Европа.

В дискусията с младите хора екипът ни промотира идеята, че новостите в областта на информацията и мрежите (включително изчисленията в облак, голямото количество данни, социалните медии, мобилният интернет и конвергенцията) създават необходимост от нови умения и огромни възможности за тези, които ги овладеят първи.

Висококвалифицирани технически умения са необходими на специалистите, както за разгръщане на твърдата инфраструктура (от служителите, които залагат кабели до телекомуникационните и мрежовите инженери), така и за меката инфраструктура (използването на ИКТ хардуер, основна ИТ грамотност, базови и напреднали потребителски умения).

И тъй като съвременната бизнес среда показва, че успешните ИКТ специалистите вече рядко са онези самотни компютърни програмисти, които хората често си представят, а са твърде социални, комуникативни, поддържащи тясна връзка с бизнеса, младите имат нужда и тази компетенция.

   

Включените в документа връзки ще позволят на потенциалните бенефициенти да се ориентират в лабиринта от материали, достъпни онлайн, и ще ги отведат до най-подходящите и полезни уебсайтове и документи. Предлага се и онлайн контролен списък, който да помогне на потенциалните бенефициенти се определят най-подходящите източници на финансирабез имене.

Ръкъводството можете да изтеглите от следната връзка:http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/06/RAKOVODSTVO-ZA-BENEFICIENTI_bg.pdf

 

   

Третото издание на електронния информационен бюлетин на Европа Директно – Плевен за м. май 2015  можете да намерите на тази връзка:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/07/EDIC-05.2015.pdf

 

   

ДТП 2015-tileДнес, в Световния ден на културното многообразие, обявен през декември 2002 г. от Общото събрание на ООН, напомняме чрез кадри от наше събитие, че именно културното многообразие може да е стимул за творчество и креативност.
В провелите се през май 2015 Детски театрални празници на Европа Директно -  Плевен малки и големи, талантливи и просто любопитни, се запознаха чрез театъра с палитрата от европейско културно съдържание….
За малките ни зрители, приказните сюжети на европейски и български автори, на етнически фолклор от близко и далеч бяха повод да научат, че празникът най-лесно и достъпно може да отваря врати към света!
„Призовавам всички държави членки на ЮНЕСКО да включат културата и културното многообразие в програмата за устойчиво развитие след 2015 г. Трябва да превърнем културата в приоритет сега”, заявява по повод Световния ден Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО.

   

Един от партньорите на Европа Директно – Плевен – „НЧ Напредък 1871”, гр. Никопол стартира тазгодишното издание на  Плакат КПК 2015Nikopol.

Програмата на ХХХIV-те тържества започна с честване на Ден на Европа и 70 г. от края на Втората световна война, което се проведе на 8 май на пл.”Европа”, информира г-жа Николинка Христова, секретар на читалището.
Символиката на двата паметника посветени на битката при Никопол през 1396 г. – „От битки към прозрения и разбирателство” в памет на рицарската армия, предвождана от унгарския крал Сигизмунд и „Паметника на загиналите Рицари Йоанити от Суверенния Малтийски орден” са вплели признателността на българския народ към на единна Европа. Тя изпрати преди 619 г. своите войни по рицарските знамена да извоюва свободата на поробеното ни Отечество. Кметът на общината – Емил Бебенов награди ветерана от войната – никополчанина Максим Неделчев Блажев с медал, поздравителен адрес, цветя и парична награди. По същия начин лично бяха почетени всички ветерани от селата в общината от Кмета в предишния ден. Благодарственото слово на г-н Блажев завърши с думите – „Нека никога да няма война!”.

Крайдунавските празници в Никопол продължават до 1 юни 2015.
сн. Емо Шумов – фотограф

   

3-tile Три срещи в рамките на инициативата “Отново на училище”, преминаха в  Плевен на 7 май 2015 с Борис Рангелов, член на Младежки екип Европа на Представителството на ЕК в България.
“Отново на училище” е част от европейските събития в България, с които отбелязваме 9 май, Деня на Европа.

„Отново на училище” се опитва да направи Европейския съюз по-разбираем за своите млади граждани. Служители на европейските институции участват в нея като доброволци – връщат се в завършеното от тях училище или посещават изявило интерес училище, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз.  От 2011 като активен участник в тези срещи се включиха и членовете на Младежки екип Европа, чиято дейност се 2-tile1-tileкоординират от Европейската комисия в България.

   

5-horz

На 7 май ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици и ПГРТО – Плевен ще посрещнат екипа ни, заедно на един от новите членове на Младежки екип Европа – Борис Рангелов, бивш възпитаник на езиковата гимназия.

 

Ще припомним, че „Отново на училище” се опитва да направи Европейския съюз по-разбираем за своите млади граждани. Служители на европейските институции участват в нея като доброволци – връщат се в завършеното от тях училище или посещават изявило интерес училище, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз. От 2011 като активен участник в тези срещи се включиха и членовете на Младежки екип Европа, чиято дейност се координират от Европейската комисия в България.

 ”Отново на училище” е част от европейските инициативи в България, с които отбелязваме 9 май, Деня на Европа. Затова месец май е основният месец за провеждането на кампанията през 2015 година.

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.